Home » Columns » Geld dat stom is…

Geld dat stom is…

Finale vernietiging van bestaande sociale-, maatschappelijke-, en economische structuren met alle menselijk leed en ellende tot gevolg is het onvermijdelijke – maar tegelijk gewenste! – resultaat van elke vorm van oorlog.

Elke vorm van oorlog, al dan niet politiek, economisch of militair is aantoonbaar, onweerlegbaar en welbewust vooropgezet met de meest desastreuze gevolgen voor de wereldbevolking. Het zijn de liegende, bedriegende en misleidende politici die in dienst van de onzichtbare maar alom aanwezige economische criminele psychopaten het mensdom geselen, al eeuwen!

Corrupte leiders mis-leiden hun schapen door polarisatie in totale onderwerping naar de slachtbank, on-kundige schapen die menen te weten dat hen de kennis is. Zichzelf (uit-)verkiezen door anderen uit-te-sluiten, segregatie op basis van en met gebruikmaking van irreële leugica. Op instructie van onophoudelijk liegende mentaal gemankeerde smeerlappen die absurde mantra’s in beweging brengen.

Het is de macht van het goud van de mammon, het economische ongedierte dat zich ten koste van de wereldbevolking alle beheer en eigendom naar zich toetrekt, tot onheil van de miljoenen die als gevolg daarvan mogen en zullen verrekken. Wie in de toekomst wil kijken moet in het verleden bladeren, maar dan wel zo dat niet alleen de gekleurde waarheden in beeld komen maar juist en vooral de bloederige en kundig weggemoffelde vuiligheid en onwaarheid van de veroorzakende Euvele Machten.

De economische rovers van leven, onafhankelijkheid en vrijheid, de listige vernietigers die voor-liegen wat na-gelogen wordt, die voor-praten wat na-gesproken wordt, die voor-denken wat na-gedacht wordt maken daarbij gebruik van hun ultieme wapen, want het geld dat stom is ….

maakt alles recht wat krom is.