Home » Columns » Geen pardon voor Jihadisten!

Geen pardon voor Jihadisten!

Begin 2019 riep de Amerikaanse president Trump de regeringen van de Westerse bondgenoten op om ISIS-strijders terug te nemen. Syrië-gangers, zo werden deze islamitische koppensnellers ook wel aangeduid, geradicaliseerde moslims die het door hen zo verfoeide Westen de rug toekeerden en met vrouw en kind naar het Midden-Oosten vertrokken om gewapenderhand de Islamitische heilstaat te vestigen.

Jihadistische moordenaars met een extremistisch en prehistorisch geloofsbesef die ten koste van vele tienduizenden mensenlevens in Syrië een eigen staat wilden gronden. Ongekend zijn de wreedheden die door deze smeerlappen zijn begaan en die nu, aan de vooravond van hun eigen ondergang, de toegang tot het verfoeide gastland weer geopend willen zien, op voorspraak van de Amerikaanse president Trump. Dat de regeringen van de Westerse bondgenoten – waaronder België en Nederland – net als de USA met miljoenen aan belastinggeld van de burgers deze moordenaars gefinancierd hebben is op zich al onmiskenbaar een misdaad tegen de menselijkheid en een oorlogsmisdaad bovendien.

Deze islamitische massamoordenaars verdienen maar een recht en dat is berecht worden door het land waar zij door moordenaarshand dood en verderf hebben gebracht. Voor hen GEEN amnestie waar dan ook op deze wereld. Met de (terug)komst van deze oorlogsmisdadigers, samen met hun collaborerende partners en nakomelingen naar Europa wordt een non-Europees en geëscaleerd dodelijk giftige haatreligie binnengehaald die niet als een nachtkaars zal doven maar die zich onherroepelijk zal manifesteren binnen de Westerse maatschappij. De waarschuwingen, al jaren en telkens afgegeven door activisten vanuit Syrië zelf, die aan den lijve en van dichtbij meegemaakt hebben wat deze religieuze psychopaten hebben veroorzaakt zijn niet van de lucht, mensenrechten activisten, religieuze leiders, priesters en paters, zoals de in Syrië levende Belgische pater Daniël Maes. Het zijn de liegende en bedriegende politici en economische wereldleiders die dood en ellende over de wereld laten marcheren en financieren en de direct verantwoordelijken valselijk als eerzame vluchtelingen laten onderduiken.

Vele duizenden misdadigers zijn al uit handen van hun rechters gehaald en hebben veilig onderdak gevonden in Europese steden, dorpen en gehuchten en zijn – opnieuw ten koste van de burgers – voorzien van onderdak, verzorging en inkomen. Sharia-rechters, beulen, koppensnellers waaronder ook vrouwen en kinderen die, vergis u niet, niet voor welke gruwelijkheden dan ook onderdeden. Schandelijke lieden ook die zich valselijk tooiden met humanitaire etiketten zoals ‘White Helmets’ maar die in werkelijkheid een islamitische terreur ondersteunende organisatie was. 

De werkelijk begane wreedheden en misdaden zijn de echte reden waarom deze humanitaire helden het land moeten ontvluchten en ook onderdak vinden in landen als Nederland en België. Zij die de meest gruwelijke misdaden hebben gepleegd zijn het eigen land ontvlucht omdat ze weten wat hun te wachten staat. Hier is een grote verantwoording weggelegd voor alle bestuurlijke lagen, geen enkel beschaafd land mag een misdadige crimineel amnestie en onderdak verlenen, ook geen enkele eerzame burger wenst deze hun straf ontvluchtende smeerlappen als buurman of buurvrouw of die kinderen als speelkameraad van zijn eigen kinderen.

ALLE het land ontvluchtte Syriërs zijn welkom en zijn uitgenodigd om hun eigen land weer op te bouwen, miljoenen oprechte burgers zijn ook weer huiswaarts getrokken en een ministerie van verzoening heeft vele tienduizenden amnestie verleend, tienduizenden gevangenen hebben hun plaats in de eigen maatschappij naast vrouw en kind weer ingenomen. Echter… zij die wat te vrezen hebben zullen zich wel twee maal bedenken en onderduiken daar waar zij asiel kunnen bemachtigen.

Wie weet is het een van uw nieuwe buren!