Home » Geschied-en-is » Oorlogszwendel – USA Generaal S. Butler

Oorlogszwendel – USA Generaal S. Butler

Smedley ButlerDe oorlog is enkel bedrog. Een bedrog dat volgens mij het best kan worden omschreven als iets waarvan de meerderheid van de mensen denkt dat ‘het’ zo is, maar wat in werkelijkheid enkel oplichterij is. Alleen een klein groepje ingewijden weet waar het in werkelijkheid om draait. Het gaat uiteindelijk alleen om het voordeel van enkelen ten koste van velen.

Ik sta op het standpunt dat wij onze kustlijn [grens] moeten verdedigen en verder niets. Als een andere natie hier komt om te vechten, dan zullen we vechten. Het probleem van Amerika is het probleem van de dollar. Als hier maar 6 procent verdiend wordt, dan wordt de dollar rusteloos en gaat ze overzee om 100 procent te verdienen. De Amerikaanse vlag volgt dan de dollar en de militairen volgen dan de vlag. Ik zou niet opnieuw meer ten oorlog trekken zoals ik gedaan heb om de één of de andere smerige investering van de bankiers te beschermen.

Er zijn slechts twee dingen waarvoor wij zouden moeten vechten. Eén is de verdediging van onze huizen en de andere voor de verdediging van onze rechten. Oorlog om welke andere reden ook is zwendel en bedrog. Er bestaat geen criminele truc die onbekend is binnen het militaire apparaat. Het heeft zijn ‘aanwijzers’ die de vijand aanwijzen, het heeft zijn ‘moordmachines’ om de vijand te vernietigen, de ‘knappe koppen’ om oorlogen voor te bereiden en één grote baas, het super nationalistisch kapitalisme.

Het lijkt vreemd dat ik, een militair, zo’n vergelijking maak. De waarheid dwingt me hier echter toe. Ik bracht drieëndertig jaar en vier maanden van mijn leven door in het meest geharde onderdeel van het machtige leger van de USA, de mariniers. Ik diende in dit korps van tweede luitenant tot Generaal-majoor en gedurende die tijd diende ik het grootste gedeelte de belangen van het Grote Geld, voor Wall Street en voor de Bankiers. Kort gezegd was ik een afperser en gangster voor het kapitalisme. Toentertijd dácht ik nog dat ik mogelijk onderdeel uitmaakte van een misdadige organisatie, nou ben ik er zeker van. Tot het moment dat ik het leger verliet had ik geen enkele eigen gedachte, mijn eigen geestelijke vermogens waren uitgeschakeld terwijl ik de orders van hogerhand opvolgde. Dit is exemplarisch voor iedere militair. De lijst van de georganiseerde misdaad is erg lang.

Ik hielp mee om Mexico, vooral Tampico, veilig te maken voor Amerikaanse oliebelangen in 1914. Ik hielp mee om Haïti en Cuba een veilige plaats te maken voor de mannen van de National City Bank om hun revenuen binnen te kunnen halen. Ik hielp mee om een half dozijn Centraal Amerikaanse Republieken te verkrachten in het belang van Wall Street. Ik hielp mee om Nicaragua te zuiveren voor het internationale bankiershuis van Brown Brothers. Ik hielp mee om in de Dominicaanse Republiek de belangen veilig te stellen voor de Amerikaanse suikerindustrie in 1916. Ik hielp mee om de belangen van Standard Oil in China veilig te stellen. Gedurende al die jaren had ik – zogezegd – ruime ervaring met misdadige praktijken.

Terugkijkend ben ik van mening dat ik Al Capone nog wel wat trucjes had kunnen leren. Het hoogste wat hij bereikte was afpersing en omkoperij in drie districten, ik opereerde op drie continenten.”

De rede van Smedley Darlington Butler, 1933