Home » Geschied-en-is » Russia wants War & Putin did-it!

Russia wants War & Putin did-it!

COD Modern Warfare 2 Game Wallpapers | HD Wallpapers | ID ...Sir John Sawers, het voormalige hoofd van de Engelse geheime Dienst MI6, verklaarde begin 2015 voor de BBC  dat het verenigd Koninkrijk stappen moet ondernemen om zich te verdedigen tegen een potentiële Russische aanval. Pure oorlogsretoriek en oorlogszuchtige propaganda die de laatste jaren onophoudelijk door de politiek en msm-media over de wereldburgers wordt uitgestrooid.

Putin Does it, Putin is Evil, the Russians want War.

May, Trump, Macron en Merkel, Westerse politici die een gevaarlijke oorlogskoers volgen, gesteund door Rutte en andere Europese lakeien. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Al vele jaren eerder hebben dit soort krankzinnige verhalen hun tot angst aanzettende rol gespeeld in de opmars tot oorlog. Invasion lecture die de paranoia voedt zoals het giftige en haat zaaiende propagandaverhaal over The Battle of Dorking, een imaginaire invasie & fictieve veldslag die nooit plaatsgevonden heeft.

Engeland kende al decennia lang dit soort smerige lectuur dat na de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 een grote vlucht nam. Met het boekwerkje ‘The Battle of Dorking’, waarin een fictieve Duitse invasie van Engeland centraal stond, startte deze Invasion lecture, denkpatronen aanleggende en niets anders dan gedachten verziekende mindcontrol! In dit boekwerkje en zijn vele honderden opvolgers stond het repeterende en allesoverheersende element centraal van een hypothetische Duitse invasie. Deze geest vermalende haatpulp werd voornamelijk geschreven door of namens militaire bevelvoerders en SF-schrijvers die in de verhalen de bedachte tactieken uiteenzetten zoals deze in noodgeval zouden moeten worden toegepast.

Dit genre was “influential in Britain in shaping politics, national policies and popular perceptions in the years leading up to the First World War.” Het is in deze geest misleidende periode dat de in 1911 tot First Lord of the Admiralty benoemde Winston R. Churchill van premier Asquith de opdracht kreeg “to put the fleet into a state of instant and constant readiness for war in case we were attacked by Germany.” Een ‘Invasion Novel’ die grote invloed zou hebben was het verhaal The Battle of Dorking, dat op haar beurt model stond voor het spraakmakende SF-verhaal van H.G. Wells uit 1898: The War of the Worlds.

Tot aan 1914 werden de Engelse burgers met dit soort angstverhalen overgoten, inclusief het zo wonderlijk precies verhalende The Great War of 189-. Deze verhalenbundel met oorlogszuchtige inhoud was van de hand van een aantal militairen zoals admiraal Philip Howard Colomb, generaal-majoor sir John Frederick Maurice en militair historicus kolonel Frederic Natusch Maude. Ook Archibald Forbes, de (oorlogs-)correspondent van de Daily News, Charles Lowe, redacteur buitenland van The Times en David Christie Murray, verslaggever voor o.a. The Times en The Scotsmen, droegen bij aan deze haatbundel. Een deel van de bijdragen was afkomstig van de eerder verschenen publicatie The Great War of 1892 vol verhalen die op hun beurt vooraf als vervolgverhaal gepubliceerd waren in veel dagbladen zoals de Daily Mail, etc.

In 1910 schreef Charles Lowe over de invloed van dit propagandamiddel: “Among all the causes contributing to the continuance of a state of bad blood between England and Germany perhaps the most potent is the baneful industry of those unscrupulous writers [waarvan hij zelf notabene déél uitmaakte] who are forever asserting that the Germans are only awaiting a fitting opportunity to attack us in our island home and burst us up.” In Amerika zou dit soort giftige propaganda zijn zelfde werk doen. Het boek Uncle Sam’s Boys at The Invasion of the United States van H. Irving Hancock was één van de werkzame instrumenten die ingezet werden om het Amerikaanse publiek richting oorlogsdeelname te masseren. In deze in 1916 gepubliceerde Invasion Novel was een op handen zijnde Duitse invasie van Amerika in 1920-1921 het onderwerp. Een verborgen gehouden Duitse vloot van ongekende omvang zou Amerika aanvallen maar door heldhaftig optreden van Uncle Sams’s Boys werden Amerika én de hele beschaafde wereld gered.