Home » Columns » The All-Consuming Self

The All-Consuming Self

Produceren om te verkopen aan ‘The All-consuming self’. Een van de invloedrijkste figuren die dit idee voorstond was bankier Paul Maser van de machtige Lehman Brothers bankiers, die alle belang hadden bij het verhogen van de omzetsnelheid, waardoor grotere productie en daarmee gemaximaliseerde winst.

We must shift America [the World] from a needs to a desires culture, People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality. Mens desires must overshadow his needs.”

Edward Louis Bernays was de propagandistische smeerlap die economische machthebbers hierin de weg wees. Bij de wereldtentoonstelling van 1939 in New York was Bernays de belangrijkste adviseur en bepaalde hij het thema. Centraal op deze tentoonstelling stond een grote bol, het Futurama, een Dystopische toekomstvisie die hij Democracity noemde (op economisch model gestoelde democratie & handel).

Niet de gekozen volksvertegenwoordigers, geen politici maar machtige zakenlieden en wereldbankiers zouden in dat scenario zorgen voor utopische en eeuwigdurende welvaart genietende consumensen, gebaseerd op kwantiteit, verdampend bezit en eigendom, passieve en slaafse consumenten waren dé sleutel om een mass-democracy te kunnen blijven controleren. The All-Consuming Self.