Home » Columns » Wereld (in) Orde (ning)

Wereld (in) Orde (ning)

Patroon, Ergernis, Effect, Hallucinatie, Bedrog

Ook al denken we van wel maar in wezen doen we -wat we doen- niet zelf uit eigen wil en wens, dat is enkel een gedachte. We kopiëren, denken, doen en handelen in feite langs in-ge-richt(e)-lijnen, apen-na en marcheren binnen het ingekaderde labyrint en kunnen daarbinnen als we willen geordend afwijken, kritisch binnen kaders anders zijn.

Wie staat er ooit een seconde bij stil dat letterlijk alles in ons leven onderdeel uitmaakt van een onvoorstelbaar uitgestrekt, ingewikkeld en vertakt netwerk en we in gezamenlijkheid in alles en overal afhankelijk zijn van elkaar. Met een vingerbeweging kan bijvoorbeeld het licht ontstoken worden door met de vinger op een knop te drukken.

Die knop alleen is al het resultaat van gezamenlijke (denk)inspanning en inzet, de ontwikkeling van het materiaal, het productieproces ervan, de aansluiting op bijbehorende hardware, de koperen bekabeling, de daaromheen aangebrachte isolatie.. alles met elkaar een verre van compleet totaal overzicht van noodzakelijke en in elkaar grijpende verbindingen die geleid hebben om te komen tot. Alles volgens Orde-ning, constante waarden verkregen en behouden volgens overeen-gekomen af-spraak, middels regel-geving, ten voordele en in dienst van.

Het is slechts een absoluut onvolledig en incompleet microscopisch voorbeeld om aan te zetten tot besef dat niets uit niets ontstaat, dat de natuur haar eigen wetten en waarde heeft en kent maar waar een klein en op economische al-macht belust deel der mensheid een eigen ordening en regelgeving heeft ontwikkelt en deze oplegt aan de overige mensheid waarbij de leugen, de list en bedrog de belangrijkste gereedschappen zijn. Oorlogen, Hongersnoden, Economisch verval, tot aan door micro-organismen vermeende virusdood & bacterie (be)dreiging toe.

Na-denken in aangelegde denk-patronen, waardoor volgens normering voorspelbaar politiek en sociaal wenselijk gedrag, denken en doen. De leugen regeert, schurken in fluwelen pakken, raddraaiers met zoetgevooisde woorden, mis-daden plegende mis-leiders, ver-leiders, zij zijn de hand-langers van de ongeziene hand achter de schermen die de on-rust, ver-vormen en kneden, sluw met leugen list en bedrog uw en onze Wereld herscheppen in de door hen gewenste Chaotische Orde-ning.