Home » Columns » Werkelijkheid

Werkelijkheid

Het is een historisch en onbetwist gegeven dat niet de verliezers maar de winnaars de geschiedschrijving ter hand nemen met een overeengekomen waarheid als resultaat die recht doet aan de gewenste politiek correctheid die echter geenszins in overeenstemming is met wat werkelijk geschied-en-is en wat dientengevolge beschouwd moet worden als een verzameling halve en leugenachtige waarheden die de mensheid misleiden, bedriegen, besturen en regeren waardoor het is en komt dat wat werkelijk geschied is zich blijft herhalen en leid tot onnoemelijk menselijk leed en lijden.