Home » Geschied-en-is » Nie Wieder Krieg ….

Nie Wieder Krieg ….

Of ik de kinderen van groep acht misschien wat over ‘de geschiedenis’ wilde vertellen, was wat een collega van mijn toenmalige partner me vroeg. Mijn ‘lief-van-toen’ was leerkracht op een katholieke basisschool en mijn levenslange speurtocht naar ’t waarom & andere geschiedkundige waarheden hadden haar ook wat aan het denken gezet.

Ze had zelf nooit aandacht geschonken aan de vele ongerijmdheden die vast verpakt zijn in De Waarheid die zij als absoluut en enig had aangeleerd. Mijn gedrevenheid op dat gebied was intercollegiaal wel eens ter sprake gekomen aan de koffietafel en dat was ook de aanleiding van haar collega die voor groep acht stond om mij te vragen of ik wat ‘spannends’ kon vertellen, want iets interessants en boeiend vertellen bleek ik te kunnen.

Het was in 2000 de start van een 18-jarige verhalencarrousel op scholen door heel Nederland. Gewapend met kisten vol materiaal uit diverse oorlogen, bezocht ik tienduizenden kinderen uit groep 8 en 7/8. Met stapels authentiek materiaal uit WOII, WOI maar ook andere oorlogen zoals de Tweede Boerenoorlog en de Franse Revolutie stond ik met veel passie voor de klas.

Niet om de kinderen te leren om NA-te denken, maar juist om ZELF- te denken, ook om echt kritisch te zijn, niets voor zoete koek aan te nemen en te geloven. Proberen om lessen uit het verleden te trekken zodat ze geestelijk bewapend hun leven en de toekomst tegemoet konden treden. Scholen van alle gezindten, bevolkt met leerkrachten die alle politieke denkbeelden er op nahielden.

Kisten vol met oude documentatie uit die tijd, foto’s, bladen, boeken, tijdschriften en – in retrospectie beschouwd – vele malen objectiever dan vandaag de dag verondersteld wordt. Natuurlijk.. leugen en bedrog zijn de basiselementen in alle oorlogen, de mens, de massa, MOET mis-leid want geen enkel wel-denkend mens zal -zonder daartoe emotioneel toe aangezet te zijn- zijn medemens van het leven beroven.

Alles in het leven is emotie, oorlogen helemaal. Men liegt, bedriegt, manipuleert.. het zijn eeuwig en altijd gewetenloze individuen die dit aanzwengelen. Toen en nu..! Als het oorlogsmonster eenmaal is aangezet is het nauwelijks te temmen, het verslindt miljoenen levens, vernietigt alle goeds en laat de haat achter in haar puinhopen.

Een van de boeken die ik in het begin meenam in mijn hutkoffer was het boek van Käthe Kollwitz, Nie Wieder Krieg, een verzameling tekeningen en foto’s van oorlogsslachtoffers uit WOI.. een verschrikkelijke en indringende verzameling ellende. Het was inzichtelijk, dat wel.. maar ik heb het al snel thuisgelaten,

IK vond het te indringend, te gruwelijk, weggeschoten gezichten, ernstig misvormde lichamen, hompen mens. In meerdere talen verschenen vele aanklachten tegen de oorlog-die-alle-oorlogen overbodig zou maken, de leugen die altijd weer uit de kast getrokken wordt. De goeden tegen de slechten, het recht tegen het onrecht..

Nie Wieder Krieg.. maar de mens leert niets omdat het telkens en constant doelbewust op het verkeerde been gezet, zich door MIS-leiders telkens naar vernietiging laat leiden. Je kunt op 4-mei wel wat staan roepen of de Dam, vlaggen half stok steken maar als je niet bewust bent & kent over het Hoe en Waarom blijft het bij de wat schamele woorden.. Nie Wieder Krieg