Home » Columns » Devolutief & Selectief herdenken

Devolutief & Selectief herdenken

baby-ondervoedBegin mei 2017, aan de vooravond van de nationale dodenherdenking ontstaat er in Nederland enige commotie over het voornemen van Rikko Voorberg. De dan 35-jarige Voorberg, dominee van de PopUpKerk in Amsterdam, meent dat op 4 mei ook de mensen moeten worden herdacht die hun oversteek van Afrika naar Europa niet hebben overleefd. Vooral en dank zij de immer en eerder opruiende dan informerende media brengt hij zijn plan onder de aandacht van de Nederlandse burgerij.

Tijdens de dodenherdenking 3000 papieren kruisen van ongeveer tien bij twintig centimeter op prikkers met de sterfdata van vluchtelingen op het gras Amsterdamse Rembrandtplein, dat is het plan.

Dat plan viel niet in goede aarde bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) die fel kritiek leverde. Het CIDI vindt dat 4 mei puur en alleen moet draaien om het herdenken van de oorlogsslachtoffers die het leven hebben gelaten gedurende de Tweede Wereldoorlog. “Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op een grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat”, aldus het instituut.

Hoe anders was het zes jaar hiervoor. In 2011 werd, mede op voorspraak van het CIDI het plan geopperd om de Nationale Herdenking op 4 mei, exclusief te reserveren voor de weggevoerde en omgekomen joden, waardoor de nationale herdenking in zekere zin omgewerkt werd tot exclusieve ‘Jodenherdenking’. “Een jaar biedt naast deze dag nog 364 andere dagen om alle andere slachtoffers te herdenken” was toen het antwoord, zoals andere oorlogsslachtoffers, verzetsstrijders, niet joodse KZ-slachtoffers, door honger omgekomen Nederlanders etc.!

Toch heel bijzonder dat met name religieuze stromingen in het bijzonder menen voorrechten te mogen en moeten laten gelden over hoe Nederland ZIJN in WOII omgebrachte inwoners hoort te herdenken.

Respectloos, devolutief & selectief!