Home » Geschied-en-is » Eén volk, één rijk, één geloof…

Eén volk, één rijk, één geloof…

Een uitspraak die stamt uit 1492 uit de mond van Tomás de Torquemada, een Spaanse Converso (tot het katholicisme bekeerde Jood, in het Nederlands ook wel Maraan genoemd) die tot Grootinquisiteur benoemd werd. De door hem opgestelde Akte van Verdrijving (31 maart 1492) bepaalde dat alle Joden die zich niet tot het christendom bekeerden, binnen drie maanden het land moesten verlaten.

De gedwongen ‘uitwaaiering’ (ook wel diaspora genoemd) van de Sefardische kooplieden werd enkele honderden jaren later als iets positiefs gezien (‘celdeling is een teken van groei’). In een verklaring tijdens de naamgeving van de ‘Europa’ synagoge in Brussel in juni 2008 verklaarde José Manuel Durão Barosso (voorzitter van de Europese Commissie en zelf van Sefardische oorsprong) dat de diaspora als het groeibegin van een verenigd Europa gezien kon worden “De joodse diaspora was als het ware een voorloper van een verenigd Europa”

Eén volk, één rijk, één geloof…