Home » Columns » Leefstijl als medicijn..

Leefstijl als medicijn..

Wist jij dat?” was wat ik hem vroeg naar de bijwerkingen van een veelgebruikt type diabetesmedicijn. Nee, in detail was het hem niet bekend maar als ervaringsdeskundige en actief voorvechter voor een betere aanpak van Diabetes liet hij weten dat, in the end, 70% zal overlijden aan een chronische leefstijlgebonden ziekte. Leefstijl als medicijn is dan ook de slagzin die de stichting voert waar hij vurig pleidooi voor voert.

Ik legde hem het verhaal voor van een goede vriend die te maken kreeg met de verschrikkelijke medicinale bijwerkingen, een bacteriële infectie die leidde tot necrotiserende fasciitis, een besmetting met uiteindelijk fatale gevolgen. Hij had er evenmin als ik van gehoord, maar desalniettemin schijnen er in Nederland zo’n 19 erkende gevallen van dit probleem zijn. Mensen die na een als levensreddend bedoelde operatie door complicaties alsnog overleden waren.

De goede vriend die hier onderzoek naar gedaan had bracht naar voren dat de genezingskansen bij mensen onder de 50 jaar ca. 50-80% bedroeg, indien ouder dan 50 jaar is genezing nihil. Een heftig verhaal. Hij was er in zijn onderzoek op gestuit dat alleen al in Nederland iets van 10.000 diabetespatienten in meer of mindere mate lijden aan wat ook wel gangreen van Fournier genoemd wordt. Necrotiserende fasciitis, oftewel het gangreen van Fournier, is een zeldzame maar ernstige en mogelijk levensbedreigende infectie die optreedt bij gebruik van natrium-glucose cotransporter-2 remmers (SGLT2) met de werkzame stof canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine of ertugliflozine.

Metformine was het middel waar hij zijn aandacht op gericht had en kwam tot de ontdekking dat al rond het begin van de ontwikkeling van dit middel de dodelijke bijwerking vastgesteld was. Maar …. de (financiële) voordelen waren groter dat het nadeel dat bewust buiten beeld gehouden en gebagatelliseerd werd. De mensen die te maken hebben met Diabetes II en bijvoorbeeld Alzheimer (ook wel type III genoemd) hebben nu eenmaal niet het optimale genenpakketje meegekregen en moeten er veel voor doen, en misschien nog meer voor laten om zo gezond mogelijk oud te worden. Voor hen is goede voeding de beste oplossing, zij hanteren leefstijl als medicijn.