Home » Columns » Dodende Stralen

Dodende Stralen

“Kijk eens wat ik meegenomen heb!” zegt broerlief als hij de achterkamer binnenstapt. Twee kloeke boeken met gewolkt omslag legt hij op de kamertafel neer. Het zijn ingebonden oude jaargangen van het weekblad Wereldkroniek, jaargang 1950. “Ze lagen bij het oud papier en ik mocht ze meenemen”. Broer Coen verrichtte geregeld hand en spandiensten bij een groothandel in oudpapier, lompen & metalen voor een paar zakcenten en wat klein prullaria als beloning. Ruim veertig jaar voor de millenniumwisseling liggen de dan al oude jaargangen bij ons op de kamertafel.

Interessant om te lezen wat de wereld ons in de toekomst naar verwachting zal gaan bieden, bovengrondse, dus eigenlijk hangende spoorbanen, een tunnel door het Engelse kanaal en meer van dat moois. Als tiener-van-toen, zonder internet, spelcomputer of ander digitaal vermaak dook ik met graagte met m’n neus in de boeken. Geschiedenis was ook toen al mijn ‘dingetje’, leren van het verleden om in de toekomst te kunnen kijken. Op pagina 10 van het 14e ingebonden nummer (zaterdag 8 april 1959) viel mijn oog op een artikel dat extra mijn aandacht trok, in het bijzondere de naam en de uitvinding van de man die in het kort besproken werd: Marconi.

Toen ik als knuppeltje het levenslicht zag woonde de familie in een van de 5 wooncomplexen bij de Philipsvestiging die elk een bijpassende naam meegekregen hadden, wij woonden in de Marconiflat. Bijkomend interessant was ook de titel van het artikel, ‘Dodelijke Stralen’, dat wekte extra mijn belangstelling op. Het artikel intrigeerde me en de informatie borrelde in het verder verloop van mijn leven geregeld eens naar de oppervlakte, zo ook kortgeleden, nu de uitrol van 5G voor de deur staat en de (wereld)burgers overspannen dreigen te worden door een onzichtbaar netwerk waarvan de impact nauwelijks te bevatten valt. In grote lijnen kwam het artikel op het volgende neer:

Elektrotechnisch ingenieur, uitvinder en geraffineerd zakenman Guglielmo Marconi had midden van de jaren ’30 een apparaat geconstrueerd dat naar hedendaagse begrippen als een ‘anti-personnel weapon’ te boek gesteld zou worden. Marconi – zelf ook fervent aanhanger van het fascisme – had dit apparaat ingebouwd in de Fiat van Fascistenleider Benito Mussolini. Na eerdere proeven werd op donderdag 25 juni 1936 een bepalende proefneming uitgevoerd tijdens grote tankmanoeuvres in de Campagna Romana in de Albanese bergen. Nadat het apparaat op grote afstand ingeschakeld werd vielen de motoren stil en bleven de tanks bewegingsloos liggen.

De bemanningen van de pantserwagens werden door een raadselachtige ziekte getroffen en stierven na aankomst in het hospitaal op een volkomen raadselachtige wijze. Het hield de artsen op een artsencongres dat een week later in Rome gehouden werd behoorlijk bezig. Op hoog bevel en nog voor debatten over het onderwerp gestart waren werd het onderwerp van de agenda afgevoerd en medewerkers van de OVRA (de Italiaanse Gestapo) hebben de betreffende rapporten vernietigd. Marconi was een groot concurrent en plagiatist van Nikola Tesla….