Home » Columns » Pitbullbode….

Pitbullbode….

“Ze hebben der ’n dikke Janboudel van mokt” .. zegt André, daarbij op zijn praatstoel zittend achter koffie & tafel recht tegenover mij in Brasserie ’t Stadshuys. De maatschappelijk bewuste en actieve oud-PTT-er uit Finsterwolde is goed van de tongriem gesneden. “Ik kin mie der nog kwoad om moaken, ‘k wait nog dat ‘k sikkom ontplofde toun ik ’t las”.. en wat hij las was het vergevorderde voornemen van de gemeente Oldambt om De Hardenberg in Finsterwolde te sluiten.

De 61-jarige André Hateboer voelde zich als door een horzel gestoken, en niet zo maar. Het was juist hij die zich een krappe twintig jaar terug, samen met Etsko Nap, hard gemaakt had voor het behoud van de sport- en culturele voorzieningen in Beerta. Het door Etsko en hem opgezette ‘Houd Beerta Leefbaar’ verzette zich – en dat met succes. De Hardenberg was het mede door hen gerealiseerde resultaat, de voorzieningen van Beerta en Finsterwolde werden gecentraliseerd op de Hardenberg, een Multifunctioneel Centrum compleet met modern zwembad. DIE voorziening zou nu de nek omgedraaid worden.

“Dat nooijt!, ze mouten ons nait beseibeln, doarmit wordt de leefboarhaid in de boetengemaniten kepot moakt, dat loaten wie ons nait gebeuren!” De vlot pratende André zit in elk geval niet om een gevat woord verlegen. Onder het genot van een royaal gevulde kop cappuccino vervolgt André geëmotioneerd en betrokken zijn verhaal, en dat doet hij vol vuur en passie. Hij is de bevlogen idealist die de kar losgetrokken -en de kat de bel aangebonden- heeft en zijn inspanningen hebben behoorlijk resultaat opgeleverd.

Samen met Arina, Jan, Marcel, Bouwe, Harm-Evert en Henriëtte is er een team van kundige medestrijders gevormd met Stichting MFC de Hardenberg als resultaat. “Nee, ’t is gain Hateboerfeestje, heur, wie doun dat aalmoal soamen!” Dat samen is een solide burgerinitiatief dat staat als een huis en dat succesvol weerwoord gegeven heeft aan de voorgenomen plannen van de Oldambtster bestuurders, en dat met een voorlopig spetterend resultaat. André en de Stichting zitten notabene om en aan tafel met burgemeester Cora Yfke van het Oldambt om de intentieverklaring te tekenen met als doel om in gezamenlijkheid het complex te behouden en zegt de gemeente toe dit met raad & daad te ondersteunen.

“Gain gek resultoat tot zover, mor.. ik hol ’t aal goud in de goaten. Ik loat mie gain knollen veur sitrounen aansmeren.” De mannetjesputter uit het voormalige Oost-Groninger Rode Bolwerk kan niet tegen onrecht:“’k bin in ’n wepenust stapt mor ik hol vol, dou doar denken om! Zij hebben der bie de gemainte ’n dikke Janboudel van mokt en ik biet mie der in vast, ‘k was bode bie de PTT mor vuil mie nou net as n Pitbull, ik hol vast”, aldus de sympathieke Hateboer, maar nu een heuse vleesgeworden Pitbullbode