Home » Columns » This is not a drill…

This is not a drill…

Als in een onweersbui zijn links en rechts schoten hoorbaar, afkomstig uit talloze vuurwapens terwijl de militair die zich middenin het plaatsvindende gevecht bevindt naar voren beweegt om zich achter een boom te verschansen. De camera voorop zijn helm doet filmisch verslag van het oorlogsdecor waarin hij zich beweegt.

Voor- en om hem heen een boslandschap in troosteloos wintertooi, omgewoelde grond, gebroken takken en met bladeren bedekte modder. Ergens voor hem uit en in de grond verscholen is een verdekte positie waarin militairen van de ‘andere kant’ zich hebben ingegraven.

Hun positie is echter bekend, zo blijkt en de helmcamera legt de opvolgende gebeurtenissen vast. De aanvallende militair maakt zich kort los uit zijn dekking en gooit een handgranaat een twintigtal meters tussen de bomen voor hem. De granaat ontploft en na een kort salvo direct daarna uit zijn automatische wapen stormt hij naar voren terwijl het schieten links en rechts onverminderd aanhoudt. Na een korte spurt bereikt hij de positie waarin de militairen van het vijandelijke kamp zich verscholen hebben. Ze hebben hem niet zien aankomen, ze zijn totaal verrast, mogelijk ook door de granaatinslag van kort tevoren buiten hun gevechtspositie.

De aanval kwam vanaf een andere kant dan waarop ze zich hadden ingesteld en de aanvallende militair treft hen aan met de ruggen naar hem toe. Van de drie verschanste militairen zijn er op dat moment nog twee in leven, de levenloze derde ligt dubbel geklapt achterover tussen hen in, voor hem was de strijd al voorbij. De aanvallende militair had duidelijk niet de intentie zijn verraste tegenstanders in de rug te schieten en af te maken, in plaats daarvan zich bloot gevend schreeuwde hij hen toe dat ze zich over moesten geven. De twee verraste militairen draaien zich verschrikt naar hem om, schatten de ontstane situatie in en laten hun wapens zakken.

Een van hen legt zijn wapen kort neer en laat zijn beide handen zien terwijl de ander nog wat besluiteloos zijn wapen met de vuurmond naar boven gericht vasthoudt. De aanvallende militair richt zich op hem en grijpt naar het wapen om het uit zijn handen te trekken maar weerbarstig houdt die ander het vast. Op dat moment grijpt de andere militair weer naar zijn wapen, neemt het weer in beide handen, een fatale misrekening. In een split-second wordt de situatie door de aanvallende soldaat beoordeeld en deze reageert fel & finaal. Met een kort salvo worden de beide verraste militairen om het leven gebracht en registreert de helmcamera hoe voor hen het leven in een paar seconden bloedig tot een einde komt.

Het is slechts een fractie van het beeldmateriaal dat aan het Oostelijk Front geschoten wordt, een zich steeds verder op schaal en grootte uitbreidend oorlogsgebied. Door politieke-, religieuze- en vaste overtuigingen gehinderd kunnen en weten slechts weinigen onder ons zich hiervan een realistisch beeld te vormen. Massief door de heersende media aangestuurd en politiek correcte beeldvorming gekneed weten vele miljoenen feilloos vanuit hun eigen veilige leefwereld hoe de vork in de steel zit. Met duidelijk vijandbeeld voor ogen wordt elke moorddadige opschaling achteloos geaccepteerd. Het is van alle tijden en zij-die-oorlogen-veroorzaken kennen hun vak, weten van wanten en wapens, het zijn specialisten op hun gebied, al eeuwen.

Het is de grote mensenmassa die zich hierin en naartoe laat leiden, ZIJ maken de destructie, dood en de vernietiging mogelijk, daarbij in de werkelijkheidswaan gebracht dat juist ZIJ de rechtvaardigen zijn, bij hen rust de zware verantwoording, ZIJ staan toe dat Europawijd in beslissende posities gemanoeuvreerde politieke idioten, nitwits en psychopaten voor de mensheid desastreuze beslissingen nemen. De reikwijdte van de door hen genomen en ondersteunde stappen gaat hun verstand en begrip ver te boven. Annalena Baerbock, de compleet incompetente Duitse politica, NU minister van Buitenlandse Zaken, fulmineert dat Europa, de NATO, in oorlog IS met Rusland en meldt daarbij uitdrukkelijk dat ‘we (NATO) niet met elkaar in strijd zijn’.

Nu de USA besloten heeft 30 Abraham tanks naar het Oekraïense slagveld te sturen, en haar NAVO-partners (door een toenmalig West-Duits politicus ooit omschreven als ‘de gereedschapskist van de Amerikanen’) ook zwaar materieel afzend. Groot Brittannië stuurt 14 Challenger tanks, Nederland, Duitsland, Polen en Noorwegen 54 Leopard tanks, Finland, Spanje, Portugal, Denemarken, Frankrijk en Canada zullen op korte termijn beslissen WAT en HOEVEEL zware wapens ze in de strijd zullen werpen. Voor iemand die het nog niet helemaal snapt: DIT is niets anders dan een gewapenderhand verklaarde oorlogsdeelname! Rusland heeft ondubbelzinnig en duidelijk laten weten dat levering van zware wapens aan Oekraïne die aanvallen op het eigen grondgebied mogelijk maken zullen leiden tot een wereldwijde catastrofe.

Dit zijn geen loze Russische woorden, net zo min als dat de wapenleveranties, toezeggingen en actieve militaire deelname door de NAVO en de EU een fictie is. Besef dat dit – en dat op zelfs heel korte termijn – tot ongekende, verrassende kennismaking zal leiden tot oorlogsgeweld en dat op eigen bodem, in eigen streek, in eigen stad of dorp! Het filmpje uit ‘Verweggistan’ waarvan boven de weergave te lezen, zou zonder mankeren een registratie van in eigen buurt opgenomen toekomstige ellende kunnen worden. Nee.. dit is geen doemdenkerij, geen wrede fantasie, maar realisme, het houdt niet op bij de Russisch-Oekraïense grens, de Groningse Gasvelden, de West-Europese aanvoerhavens als Rotterdam, Antwerpen, maar ook Hamburg en de Eemshaven kunnen doelwitten worden, de wapenopslagplaatsen en militaire steunpunten, vliegvelden ..

Investeren in dood, ellende en oorlog heeft nog NOOIT echte vrede als resultaat gehad! Let wel: This is not a drill…