Home » Columns » Dodelijke denkbeelden

Dodelijke denkbeelden

Wie de media controleert en de berichtgeving beheert, stuurt en vormt daarmee tegelijkertijd de gevolgde denkpatronen. Het zet de mens aan tot Na-denken, NA-spreken, NA-volgen, NA-doen wat VOOR gedacht, -gesproken en -gedaan is.

Wat duidelijk zal zijn is, dat wie de media controleert tegelijk ook een machtig wapen in handen heeft dat elke denkbare crisis, ramp of oorlog over de mensheid kan afroepen of bezweren.

Zo waren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog het Duitse Wolff, het Engelse Reuters en het Franse Havas de drie belangrijkste Europese nieuwsagentschappen die verantwoordelijk waren voor de smerige en haatzaaiende rol die deze oorlog mogelijk gemaakt heeft.

Kent Cooper, de toenmalige president van de Associated Press, schreef op 13 november 1944 in het blad Life dat het Duitse nieuwsagentschap voor- en tijdens de Eerste Wereldoorlog eigendom was van het Europese bankiershuis Rothschild met haar hoofdkantoor in Berlijn – “was owned by the European banking house of Rothschild, which had its central headquarters in Berlin.”

In feite controleerden “..international bankers under the House of Rothschild..” alle drie de nieuwsagentschappen zoals hij in zijn autobiografie Barriers Down schreef. Ze hadden het niet alleen voor ‘t zeggen bij het zo rond 1849 door de Duits-Joodse bankierszoon Bernhard Wolff met ondersteuning van bankier Johann Georg Siemens opgerichte Wolff, waarvan bankier Max Warburg (overigens een afstammeling van een oude Venetiaanse bankiersfamilie) één van de controlerende bestuursleden én tegelijk de persoonlijke bankier van de Duitse keizer was.

Het was dezelfde Johann Georg Siemens die zijn neef Ernst Werner Siemens in 1847 van kapitaal voorzag om zijn bedrijf Siemens & Halske op te zetten, het nu wereldbekende bedrijf Siemens AG. Het was neef Ernst Werner Siemens die op zijn beurt min of meer de eerste aanzet gaf voor het oprichten van een ander nieuwsagentschap, dat van Reuters. Telegrafie en Ernst Werner Siemens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opkomst van de telegrafie vormde een bedreiging voor de toentertijd snelle manier van berichtverzending die in hoofdzaak per postduif geschiedde.

Bij de aanleg van de telegraaflijn tussen Keulen en Brussel raakte Siemens in contact met een ondernemer die door de modernere manier van bericht verzending economisch ten onder dreigde te gaan, de Duits-Joodse ondernemer Israel Bere Josafat. Deze ondernemer bestierde samen met zijn vrouw een duivenpostbedrijf. Op aanraden van Ernst Werner Siemens vertrok hij naar Londen om daar naar voorbeeld van zijn neef Johann Georg Siemens en Bernhard Wolff een gelijksoortig bedrijf op te richten.

Het resulteerde in 1851 opgerichte Reuters dat net als het in ca. 1835 opgerichte Havas compleet gecontroleerd werd door deze machtige bankiersfamilie. (Israel Bere Josafat naturaliseerde overigens in 1857 tot Engelsman om zich eerst Joseph Josephat en later Paul Julius Reuter te noemen. Hij kreeg in 1871 een Duitse titel waarna hij zichzelf Paul Julius Freiherr von Reuter kon noemen).

Bernhard Wolff en Israel Bere Josafat hadden als employé ervaring opgedaan bij Charles-Louis Havas, eigenlijk de uitvinder van het persbureau. In augustus 1914 brak de lang voorbereide oorlog uit waarin de Duitse Rothschild’s geld leenden aan Duitsland, de Engelse Rothschild’s geld leenden aan Engeland en de Franse Rothschild’s geld leenden aan Frankrijk, een herhaling van de Franse revolutie die, hoe bloedig ook, aan minder miljoenen mensen het leven zou kosten dan de Eerste Wereldoorlog.

De media manipuleert, wikt en beschikt onophoudelijk, laat de mensen denken zelf de regie in handen te hebben van het eigen denken, doen en laten terwijl ze in werkelijkheid de menselijke geest vergiftigd en voorziet van dodelijke denkbeelden.