Home » Columns » E Pluribus Unum

E Pluribus Unum

Kolonisatie door (e)migratie

Door de massale volksverhuizingen en de daarmee sterk toenemende etnische diversiteit raken mensen ontheemd waardoor ze zich als een schildpad terugtrekken in hun schild. Het vertrouwen in de maatschappij en de sociale (ver)binding neemt radicaal af, samenwerking en vertrouwen in de samenleving verdwijnt.”

De Amerikaanse politicoloog professor Robert Putnam omschreef op 30 juni 2008 het gevolg van ‘kolonisatie door (e)migratie’ in zijn studie ‘E Pluribus Unum’ (Latijns voor ‘uit velen één’). Het het doelbewust bevorderen en versterken van etnische diversiteit vermindert het sociale kapitaal en de bestaande sociale en maatschappelijke ordening.

Dit controlesysteem is al eeuwenoud en wordt al even zolang door besturende elites toegepast in hun streven naar absolute macht. De Inca-elites bijvoorbeeld, die over het grootste wereldrijk ooit regeerden, pasten het tot de komst van Columbus in 1492 met succes toe. Om alle volken in het door hen gecreëerde rijk cultureel, religieus en economisch gelijk te schakelen verjoegen ze “hele bevolkingsgroepen van hun land om ze naar een ander gebied te sturen waar ze gedwongen werden samen te werken met andere groepen.”

Nieuwkomers werden aangemoedigd om hun eigen kleding en gebruiken te behouden en zich niet te vermengen met de oorspronkelijke bevolking. De hierdoor ontstane sociale spanningen werden gebruikt om de verschillende bevolkingsgroepen onder de duim te houden. Op lange termijn had deze politiek tot gevolg dat cultuurverschillen verdwijnen en dat op veel plaatsen het aantal nieuwkomers de oorspronkelijke bewoners in aantal overstegen en er een nieuwe volksmassa ontstond die volledig en naar wens en goedkeuren bestuurd en gecontroleerd wordt.”

E Pluribus Unum, Kolonisatie door (e)migratie, Ein volk, Ein Reich, Ein ….