Home » Columns » Fuck de Fuggers…

Fuck de Fuggers…

“Zoembroem, zoembroem, zoembroem” .. door de nog halfdichte buis van Eustachius dreunt het motorgeluid van m’n Zwoele Franse Troela in m’n hartritme dof door de kop. Uitgestrekt Groninger grondgebied links en rechts van de Twee Karspelen weg met wat weke wolkjes in de blauwe lucht erboven. Nu nog leeg land dat binnen een paar weken door nuchter nijvere boeren tot vruchtbare akkers is omgewerkt, geen slachtveld maar een oogstveld, dat is wat boeren normaliter hier doen. Soms letterlijk door de klei klauteren, soms ook met de eigen klauwen wroeten in de Klaai-Kloetn.

En.. ze doen het ook nog eens voor die ander, zij zorgen ervoor dat het voer voor mens en dier in eigen trog terecht komt, hun eigen knip gevuld wordt maar zeker en vooral dat de banken hun winsten binnen kunnen halen. Het kost dan ook wel wat, zo’n boerenbedrijf runnen en met een paard voor de ploeg kom je er niet meer. Die banken die de boeren afromen, worden op hun beurt weer afgeroomd om de beleggers tevreden te stellen met vette winsten, iets met opgelegde rente en verleend krediet. Maar ook de banken zijn niet het eind van die graaiketting, daarboven zit een kliek die zich op onvoorstelbare wijze verrijkt, die graait giga in de kassa ten koste van de massa, het is het Goud dat Regeert.

Maar.. dat is voor de simpele ziel op twee benen niet goed te bevatten, past niet in software waarmee deze NA-denker het moet doen. Alles wat NIET past in het afgekaderde denken is gewoon NIET passend, klopt niet, punt! Het gros van de massa denkt dat ze zelf denkt, dat ze weet wat ze weet, dat ze autonoom en beslissingsbevoegd is, dat ze bepaald en invloed heeft in alle besluitvorming, economisch, sociaal, maatschappelijk, oorlog en vrede en meer. Elk vind via zijn eigen kerk, religieuze of atheïstische richting, zijn eigen politieke, sociale en maatschappelijke overtuiging, zijn visie of op basis van persoonlijke verlichting en spiritueel inzicht DE weg naar het licht en het AL-weten.

Maar.. alles is Ydelheid, de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen uit ijdelheid voort. “Dit is het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn, of een liefde voor zichzelf ontwikkelen, zichzelf op de eerste plaats zetten. Ydelheid, het is het verhaal van Lucifer, de gevallen Engel, dat zijn vertrek uit de hemel veroorzaakte en zijn transformatie in Satan”. Je moet er maar in geloven, en met ergens in geloven, daar heb ik toch wat minder mee, ik onder-zoek zelf, daarmee komen andere waarheden en een bredere werkelijkheid aan het licht. Ik durf haast te beweren dat niets absoluut is, waarheid in geen geval en wij – u en ik – worden belazerd waar we bijstaan, en dat ook niet zo’n klein beetje, maar wat wil je ook met de leugenaars – al eeuwen – aan de macht.

Binnenkort verkiezingen, burgers mogen een vakje vullen of knopje indrukken, bepalen daarmee wie het land, hun leven en de toekomst – namens hen – gaat besturen. Dat doen de burgers al jaren, hoe kan het dan dat het zo’n maatschappelijke, sociale en economische on-orde is? Wie hebben er bijvoorbeeld de afgelopen 100 jaar op het pluche liggen prutsen? Dat het prutsers zijn blijkt wel uit de chaos die er niet alleen over ‘ons’ Lageland is neergedaald, ook in de omringende buurlanden is het van hetzelfde laken een pak. Wat wil je ook met een stel nitwits en venijnige kijfwijven, al of niet met of zonder leuter uitgerust, dat mag ik natuurlijk niet zeggen en dat doe ik dus ook niet, maar neem nou bijvoorbeeld die Truus van een Truss, die tut-hola die het United Kingdom een tijdje verder in de vernieling mocht helpen.

Nee, dan die Duitse droeftoeter van een Bearbok, die krijst en kijft dat ‘we’ in oorlog zijn met Rusland? Wie zijn ‘wij’? Of de Finse Sanna Martin die staat te popelen om de oorlogsgesel over het land en heel Europa los te laten. Nee, dan de giftige Italiaanse Georgia Meloni of Ursula van der Leyen. Dichter bij huis hebben we zelf twee van die pracht exemplaren Kaag & Ollongren, gesecondeerd door vlees-noch-vis Rutte. Wij – Europa en met ons de hele wereld – worden in een sneltreinvaart op een alles vernietigende oorlogskoers gebracht waarin vernietiging, dood en ellende de dodelijke oogst zal zijn. Uit de resterende en rokende puinhopen zal de lucht van ontbinding omhoog stijgen, wat rest van mens, dier en milieu zal de zware taak hebben zich te (proberen) herstellen. Wat rest zal zich verbaasd en verdwaasd het waarom en wat afvragen, niet weten wat door de dood weggewist, uitgewist, vernietigd is.

Elke oorlog is het gevolg van misleiding en bedrog en een misdaad tegen de menselijkheid, wie VOOR wapens is, wie VOOR geweld stemt, is TEGEN het leven, is TEGEN vrede. De leugenaars leven onder ons, de leugens leven IN ons, herkennen we nauwelijks meer. Leugica is onze logica geworden, het WEF, de NAZI’s, Poetin .. en niemand kent de namen nog van de smeerlappen achter de schermen, tuig waarvan de bloedlijn al eeuwen aan de bron van alle ellende staat, Het schorem dat de Natuurlijke Wereld Ordening, moeder aarde, wil onderwerpen door haar als plunderplaneet economisch leeg te zuigen ten koste van alles en iedereen.. nee.. geen gruwelijk sprookje. Niets is wat het lijkt! Het zijn de lieden die de systemen gevormd hebben-en-zijn achter de Mammon, zoek en gij zult vinden. De zich in alle oorlogen en wereldomvattende ellende wentelende (na-zaten en na-volgers) van de Goudgoden. Fuck de Montefiore’s, de Fuggers…