Home » Columns » Gruppenführer Luitje Wee

Gruppenführer Luitje Wee

Zaterdag de veertiende liep hij bij zijn oude schoolkameraad Cor naar binnen voor een bak koffie. Gezellig met zijn twee buiten in de zon en dan verschillende zaken de revue laten passeren, zoals de 2-CV en de tijd van toen. Jaren geleden waren ze beide net zo oud als de dagtelling van de maand, veertien.

Beiden roerden ze zich toentertijd in de bakkersklas van de lokale LTS en kwamen al snel tot de conclusie dat dat een totaal verkeerde beroepsrichting voor beiden geweest was. Diverse anekdotes kwamen uit die tijd naar boven en zo kwam het gesprek op Luitje Wee, een klasgenootje uit die tijd.

Hij begon te vertellen over (een) van zijn eerste creatieve ervaringen waarin Luitje Wee zich een bijrol in had toegeëigend. Het begon op enig moment in 1972 met een advertentie in het toenmalige popblad Muziekexpres van Paul Acket. ‘Maak je eigen muziekblad en win daarmee een popconcert’ was de inhoud van de advertentie. Dat leek hem wel een leuk idee en met het blad gewapend onder de arm stapte hij die dag het klaslokaal in. Hij was op tijd en er waren nog niet veel andere leerlingen binnen. Luitje Wee was al wel binnen en hij liep op hem toe om hem te polsen om het als klassenproject samen op te pakken. Nee.. reageerde Luitje al snel, dat was niets, een stom plan, dat zou niet aankomen, dat zou niets worden.

De reactie van Luitje Wee zorgde ervoor dat hij zijn voorstel maar achterwege liet en weldra begon de les. Maar zo ineens was het Luitje Wee die even de aandacht vroeg.. hij had een leuk idee meldde hij de leerlingen en vol enthousiasme bracht hij het idee van het samen maken van een eigen muziekblad. Hij stond perplex. De reacties waren echter lauw en slechts een handjevol leerlingen gaven aan mee te willen werken. Onder supervisie van Luitje Wee die zich opgeworpen had als Gruppenführer werden de taken verdeeld, er moest een typemachine komen, typepapier, er werden opdrachten uitgevaardigd om stukken te schrijven en er moest geld gescoord worden, 2,50 per persoon, want ja er moest natuurlijk wel over voldoende middelen beschikt kunnen worden.

Het duurde nog geen week voordat het hele plan als een nachtkaars doofde en Luitje Wee zichzelf als Gruppenführer uitgerangeerd had. Zo ineens stond hij voor zijn neus, drukte hem een stapeltje gelinieerd papier in de handen waarop wat korte stukjes typsel te vinden was met daarbij de mededeling of hij zich er maar mee bezig kon houden want Luitje Wee had het plotsklaps veel te druk met leren. Op die manier kwam het idee weer bij hem terug en toog hij aan het werk. Het bekrabbelde lijntjespapier verdween in het ronde archief en hij toog aan het werk

Hij interviewde Black Sabbat, de Beatles, Beethoven en Bach, maakte tekeningen en llustraties, plakte foto’s, zette een advertentierubriek op, plaatste kruiswoordpuzzels, typte, schreef en kleurde, stelde een top 50 samen en maakte er gaandeweg een volledig gemêleerd muziekblad van met ‘MIXPOT’ als zelfbedachte titel. Alle leerlingen van de bakkersklas had hij een taak toebedeeld het was tenslotte een groepsopdracht. In een zelf in elkaar gevouwen en geplakte envelop zond hij de inzending naar Paul Acket en warempel, na enige tijd werd hij er op attent gemaakt dat de bakkersklas in de prijzen gevallen was met hun inzending.

Hij werd gefeliciteerd en er werd hem gevraagd hoe het nu verder ging en wat de prijs eigenlijk was. Dat was niet gering, een volledig verzorgd liveoptreden van de op dat moment befaamde Haagse Bluesrockgroep de Livin’ Blues voor alle 600 leerlingen van zowel de Technische School alsook de Huishoudschool uit het stadje en dat in het befaamde uitgaanscentrum van Jan B. in Vlagtwedde.

Daarvoor moest natuurlijk wel het een en ander geregeld worden, contact met scholen, het uitgaanscentrum, de busondernemingen voor het vervoer, het organisatiebureau van Paul Acket, best wel een kluitje werk. Gelukkig was Gruppenführer Luitje Wee als een sfinx uit de as herboren en nam hij ongevraagd de niet aan hem gerichte correspondentie aan, want hij wist wel hoe dit varkentje gewassen moest worden. Hij besliste wel namens hem en voor 600 anderen hoe het een en ander geregeld moest worden.

De avond was een groot succes, de lokale kranten stonden er bol en vol van en Gruppenführer Luitje Wee was tevree met de grote eer en alle aandacht die hem ten deel viel, dat klassenproject was toch maar weer een goed idee van hem.

Dat hij tijdens het optreden als ober rond moest gaan met een schaal hapjes worst, chips en kaas, dat was toch iets minder passend bij zijn status maar ja, daar kon hij niet onderuit, daar kon hij geen geschikte vrijwilligers voor vinden, maar hij troostte zich, tenslotte was hij … Gruppenführer Luitje Wee