Home » Columns » Hé, Doe! Grunnen is van Ons!

Hé, Doe! Grunnen is van Ons!

Als vanuit het niets lieten de Groningers in januari 2014 massaal van zich horen. De Groningers kwamen in Opstand, in eerste instantie tegen sluiting van de Aluminiumfabriek in Delfzijl maar al snel richtte zich de volkswoede tegen het leegroven van het Groninger gasveld. Verenigd onder de beeltenis van het Groninger Boertje ‘Popko’ lieten de Noordelingen van zich horen. Het was geen tevoren opgezet en uitgedacht politiek-ideologisch initiatief maar in het verkiezingsjaar 2014 schurkte elk maar wat graag aan.

Het was een ex-SP’er uit Farmsum die via Facebook de kat de spreekwoordelijke bel om bond en het was de FNV die dacht haar garen hierbij te spinnen. Ze zette haar befaamde propaganda apparaat in werking en dacht daarmee het initiatief naar zich toe te kunnen trekken. Ze was daarin niet alleen, alle landelijke politieke partijen waren er als de kippen bij om in no-time elk mogelijk verkiezingsvoordeel binnen te harken. Haagse politieke kopstukken verschenen als bij toverslag op de in der haast opgezette manifestatie in Delfzijl, hiervoor was ruimte genoeg in de politieke agenda.

Vooral en met name politiek links wilde hier electoraal voordeel uit halen met PvdA en SP voorop. Met de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in zicht haastten ook de andere partijen zich om stemmenwinst binnen te harken en ook de links- en rechts radicaal georiënteerde facties dienden zich aan. Tot grote ergernis van veel van hen kregen ze geen voet binnen de deur, aangezien de communicatie en PR vanaf het begin in handen van Vrijdenkers was.

Duizenden Groningers kwamen op 18 februari naar de manifestatiehal in Zuidbroek, evenals vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Een van hen liet bovenmatig positief van zich horen, een partij die zich al jaren over de gaswinning had uitgesproken. Ze nam deel aan deze manifestatie, niet gehuld in eigen partijkleuren of uit op politiek voordeel, maar om de belangen van alle Noordelingen te ondersteunen. Een partij die al sinds 2003 opkomt op voor de belangen van de Groningers, Friezen en Drenten.

Zo spontaan als ze opkwam, zo geruisloos verdween de Groninger beweging in Opstand na 19 maart 2014, de verkiezingsbuit was binnen, de zetels verdeeld en de Groningers hadden het nakijken. De Partij voor het Noorden bleef zich binnen de provincie onvermoeid inzetten voor de belangen van alle Noordelingen en ook nu, met de Provinciale verkiezingen van 20 maart in het vooruitzicht is het deze partij die laat zien het belang van alle Noordelingen te behartigen. De Partij voor het Noorden (PvhN) heeft bekendgemaakt de uit Bedum afkomstige Annemarie Heite te steunen.

Heite stelt zich verkiesbaar als lid van de Eerste Kamer en wil de aardbevingsproblematiek op de kaart te zetten. Ze kan rekenen op de steun van de PvhN bij de Senaatsverkiezingen maar dat enkel door uw stem en steun.

Bij deze een dan ook een oproep aan alle Noordelingen om Annemarie Heite te steunen en daarom op 20 maart hun stem uit te brengen op de Partij voor het Noorden.


LIJST 11

Stem & steun Groningen, want Grunnen, dat is van Ons!