Home » Columns » Hemel-tekens?

Hemel-tekens?

Terwijl ik de ruim met pindakaas en roomboter belegde rijstwafels met smaak naar binnen schuif, passeren uit alle wereldstreken afkomstige boodschap-beelden via het voor mij op m’n werktafel geparkeerde Apple-scherm de revue. Het is net na het Noenuur, het huis is op mijzelf na leeg, omringd met door langjarig door anderen-en-mijzelf vergaarde, uitgeschreven opgestapeld weten en kennis vermaal ik – 11 dagen na de winter-zonnewende – datgene wat ik naast me op een omgekeerde ABP-envelop tijdelijk geparkeerd heb.

Foto’s van feestvierende bekenden en vrienden, vreugdevol genietend van Wein, Weiber und Gesang, er is en wordt massaal in kleine en grote kring wat afgegeten en gedronken, van traditionele nieuwjaarssoep tot wijd-en-zijd her/be/ge-kende oliebollen tot lokale lekkernijen als kniepertjes aan toe.

Om middernacht werd de relatief Stille Nacht voor even een oogverdovend en oorverblindend spektakel, en ook dat kwam ruimschoots aan bod in alle passerende internet Socials. Het was bij het zien van het door mijn zeer gewaardeerde vriend Mustafa gedeeld verslag dat mij aanzette tot een uitzonderlijk denksel en bijzonder interessant spinsel, een fanstasievolle puur menselijke kundigheid en vaardigheid die tot verrassende denk-beelden voert.

Iets van een ‘ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zag’ moment waaraan ik dit schrijfsel heb gewijd. Is het een gevalletje van ‘je-weet-niet-wat-je-denkt-of-is-het-je-denkt-wat-je-nog-niet-meer-weet? In elk geval kwam bij mij ineens de gedachte hoog aan onderzoekers die ik al jaren met belangstelling volg die een bijzondere kijk bezitten op wat geschiedt en is en wereld-ontwikkeling in het algemeen, zoals de laatste tijd wat opvallender in de belangstelling staande Graham Hancock. Hancock benoemd bijvoorbeeld dat wij als menselijken wel eens met een soort van collectief geheugenverlies behept zouden kunnen zijn.

Afijn.. tussen pindakaas en een restje chocoladevlokken door die ik in tussentijd uit de keukenkast heb gesnaaid bekeek ik het filmverslag nog eens van Mustafa en zo ineens gleden daar wat zaken in verband in een denksel dat ik nog niet eerder bewust gedacht had..

Wat als.. het echt-TOE-VAL-lig is dat / het-valt-toe = het is opzettelijk zo gedacht \ – (en dat wereld-wijd!) rond het nieuwe jaar-wiel dat in UR-sprung / oersprong \ plaatsvind bij de winter-zonne-wende dat dat Over-AL.. enorm kabaal gemaakt wordt, vuren ontstoken worden, soms gruwelijk aandoende rituelen opgevoerd worden, offers gebracht worden, in vroeger eeuwen door overheden gecontroleerde ‘illuminaties’ gehouden werden en de laatste eeuwen steeds meer particuliere vuurstormen/pijlen/knallen veroorzaakt worden, juist en vooral op het moment van de winter-zonnewende?

Alle oude (on)bekende wereldbeschavingen hebben door de eeuwen heen een enorm deel van hun bestaan aandacht geschonken aan het belang van kennis en weten van de (stand van de) zon, maan en sterren, van noord tot zuid, van oost tot west. Het oude Egypte, Mesopotamië, Zuid-Amerikaanse beschavingen als Inca’s, Maya’s etc.

Met name het moment van de opkomende en ondergaande zon, de wenteling van de seizoenen en de kanteling/wenteling van de zon, de Zomer-Zonnewende (rond 21-6) en de Winter-Zonnewende (rond 21-12)

Rode draad in al deze aandacht heeft te maken met het bepalen in het ver-loop van tijd, inzicht verkrijgen in de tijd met wat voorafgaand plaats gevonden had en wat mogelijk komend is, een soort van eind-lus / eind-tijd \ zoals enkele jaren geleden breed uit in de media werd opgevoerd in verband met de Maya-kalender en al het on-heil wat voorspeld zou kunnen zijn of worden.

Door Hancock en een groot aantal zelf onderzoekende en wetenschappelijke denkers heeft de aarde een ongekende geschiedenis die bekend geraakt is onder de term Younger Dryas. Een periode van radicale klimaatomstandigheden waarin plotsklaps ijskappen smolten, gebieden overstroomd raakten en grote delen van al wat leefde werd uitgewist.

Een catastrofe van ongekende omvang die rond-om-de-winterzonnewende veroorzaakt werd door “een grote kosmische inslaggebeurtenis die zo’n 12.800 jaar geleden plaatsvond, veroorzaakt door een gigantische komeet die in meerdere fragmenten uiteenviel voor of tijdens zijn binnenkomst in de atmosfeer van de aarde, waarbij Noord-Amerika het epicentrum was van de inslag, de inslag op Noord-Amerikaanse ijskap in korte tijd zorgde voor een waterpeilstijging van tot 120 meter, andere delen van de wereld daarmee onder water zette, landen verzonken, beschavingen daarmee vernietigd werden. Let wel.. het is een Hypothese die de wereldwijde cataclysme en ondergang van beschavingen en teloorgang van kennis verklaren wil.

De door vuurballen, knallen, explosies, vonkenregens, vuur en lawaai opgeroepen verbeel-ingen, denk-sels zouden als her-inneringen kunnen worden gezien, misschien zijn het vreemde bijverschijnselen van het knabbelen van rijstwafels, roomboter, oliebollen, kniepertjes, chocoladevlokken, rotte metworst en koffie? Wie het weet mag het zeggen, misschien dat iemand het alles-omvattend-en-verklarend antwoord brengen kan? Misschien dat er een kans is de denksels en hersen-spinsels toch zijn opgeroepen door het op-roepen, op-roeren van her-kende Hemel-tekens?