Home » Columns » Schmutzige Seife!

Schmutzige Seife!

Met m’n linkerarm achteloos naar buiten leunend zoef ik zachtjes vanuit Gerolstein van het zuiden uit naar omhoog en laat m’n gedachten gaan over het bizarre geallieerde propagandasprookje uit WOI.

Over hoe klakkeloos dit soort levensbedreigende, werkelijkheid misvormende en misdadige, door overheden verspreide berichtgeving door de (wereld)burgers als absolute waarheid naar binnen glijdt.

Marketing technisch gezien een perfect staaltje van hoe je de kluit radicaal kunt belazeren en daarmee het beoogde doel kunt bereiken en dat was in 1917 voortzetting van de massamoord. De geallieerde kaarten waren slecht geschud en naast de wereldwijd opgezette revoluties was dit een van de beste misleidingstrucs die ingezet werden.

Onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht werden feit en fictie welbewust verdraaid aan elkaar geknoopt om de leugenachtige glycerinecampagne in elkaar te frottenSchmutzige Seife

Met m’n linkerarm achteloos naar buiten leunend zoef ik zachtjes vanuit Gerolstein van het zuiden uit naar omhoog en laat m’n gedachten gaan over het bizarre geallieerde propagandasprookje uit WOI. Over hoe klakkeloos dit soort levensbedreigende, werkelijkheid misvormende en misdadige, door overheden verspreide berichtgeving door de (wereld)burgers als absolute waarheid naar binnen glijdt.

Marketing technisch gezien een perfect staaltje van hoe je de kluit radicaal kunt belazeren en daarmee het beoogde doel kunt bereiken en dat was in 1917 voortzetting van de massamoord. De geallieerde kaarten waren slecht geschud en naast de wereldwijd opgezette revoluties was dit een van de beste misleidingstrucs die ingezet werden.

Onder het motto beter goed gejat dan slecht bedacht werden feit en fictie welbewust verdraaid aan elkaar geknoopt om de leugenachtige glycerinecampagne in elkaar te frotten. Er is werkelijk waar (nitro)glycerine, olie, vet, lijm, groenbemester, varkensvoer EN zeep gemaakt van botten en vet, maar .. van de kadavers van dieren, van ezels, paarden, etc.

Een – bij de goegemeente nu niet meer zo algemeen – bekend voorbeeld is geboekstaafd als Brits wapenfeit uit de Tweede Boerenoorlog van 1899-1902. Robert SS Baden-Powell, bevelvoerend beroepsmilitair van de door Boerenstrijders belegerde strijdmacht in Mahikeng raakte hierdoor aardig onthand door gebrek aan nagenoeg alles.

De belegering die van oktober 1899 tot uiteindelijk mei 1900 zou standhouden kon door de Britten slechts volgehouden worden door de voedselvoorraden te kapen van de Baralong, de plaatselijke bevolking. Dat was bij lange na onvoldoende en om in leven te blijven werden paarden en muilezels gedood en bleef niets ongebruikt.

Manen en staartharen werden voor matrassen en kussens gebruikt, hoeven, huid, vet en beenderen, alles werd gekookt, geprakt en gegeten! Deze verregaande Asnutzung von Mensch und Tier zorgde er wel voor dat de Baralong crepeerde maar dat was een gevalletje van Collateral Damage zogezegd.

Der Frische und Frohliche Krieg verliep iets anders als alle partijen verwacht hadden en in 1915 kampten (niet alleen) de Engelsozen met een enorme granatenkrapte, gevolgd door een explosieventekort. Het tekort aan glycerine – een gewild product dat gebruikt werd voor de productie van het hoogexplosieve TNT – zorgde ervoor dat aan de Franse kust een Britse kadaverfabriek opgezet werd waar kadavers – voor het grootste deel paarden en ezels afkomstig uit het frontgebied – werden verwerkt.

Onder commando van Major Ellis (‘King Fat’) kon deze fabriek met een totaalopbrengst van 9.000.000 kg glycerine als één van de succesvolste toeleveranciers beschouwd worden. Ook de Britse burgers werden opgedragen hun vette botjes bij te dragen en in campagnes opgeroepen de bot en vetresten niet weg te gooien maar in een aparte Bone & Fat Bucket te verzamelen voor hergebruik, to save them for munitions.

Een moedwillige en simpele woordverdraaiing zorgde voor de gewenste misleiding, het Duitse Kadaver, gebruikt voor een dood dier, werd voor het gemak gelijkgesteld aan het Engelse woord Cadaver dat gebruikt wordt voor een dood mens. Het gaf de leugenachtige propagandisten en haat opwekkende volksmisleiders ongekende kansen de wereldburgers tegen elkaar op te zetten.

Het Engelse blad Punch drukte in 1917 bijvoorbeeld een alles suggererende illustratie af van de Nederlandse topillustrator Louis Raemaekers waarin een gesloten zwarte goederenwagon te zien is met daarop in wit krijtopschrift de woorden von Lüttich – Aachen (Van Luik naar Aken). Een witte substantie lekte vanonder de gesloten deur via de onderliggende treeplank op de spoorrails en het daaronder liggende grint – “leaking Body fats”.

De tekening moest een Duitse treinwagon voorstellen die volgens een bericht in een Berlijns nieuwsblad oorspronkelijk naar Luik getransporteerd had moeten worden maar per abuis in Nederland terecht gekomen zou zijn. De lading zou uit dode Duitse soldaten bestaan hebben die een tweede leven als blokken zeep toebedeeld was zoals weer door een Belgisch nieuwsblad verkondigd zou zijn.

De tekening deed uitstekend zijn geest vergiftigende werk. Majoor Hugh Pollard, een toenmalig Brits inlichtingenofficier kreeg de lachers op zijn hand toen hij tijdens een tafelgesprek vertelde “how his department had launched the account of the German corpse factories and how the Hun was using the wyriads of trench-war casualties for making soap and margarine.”

Vooral toen hij zijn relaas aanvulde met het verhaal van de zeep die in Nederland met militaire eer begraven werd liepen de tranen over zijn wangen “the tears ran down his cheeks as he told us of the story they had circulated of a consignment of soap from Germany arriving in Holland and being buried with full militairy honours.”

Al met al een super smerig leugenverhaal waar de wereldburgers massaal ingetrapt zijn, door overheden voorgelogen zijn, gegarandeerd en goedgekeurd fakenieuws, maar ja, voor heel veel mensen kan het niet waar zijn dat ze door hun eigen regeringen worden voorgelogen, dat KAN toch niet? Natuurlijk, er gebeuren in oorlogen gruwelijke dingen maar dit is onwaar, klopt niet, is complotachtig, desinformatie en niets anders dan vuilpraterij, veroorzaakt door … Schmutzige Seife!