Home » Columns » Schreibtischtäter…

Schreibtischtäter…

Barcode, Matrix, Donker, Eng, Scannen, Gecodeerd

Vol trots kwam haar 13-jarige dochter thuis met een stoffen mondkapje, net die middag gekocht met haar vriendinnetje. Vanaf maandag moesten ze nu een muilkorfje dragen, (nog) niet in de klas, maar verder wel in het hele schoolgebouw. Hoezo dat? WIE heeft dat bevolen, er is (nog) geen muilkorfwet, wie is daar zo eigenmachtig? Dat zijn zij-die-eigen-wetten-maken, dat zijn de …

Schreibtischtäter…

Mondkapjes? Ze zijn zinloos, zegt Prof. dr. Alex Friedrich, viroloog, hoofd van de afdeling microbiologie en infectieziekten van het UMCG (deel uitmakend van het Outbreak Managament Team). Maar nee, de machtige Medezeggenschapsraad, de MR, had in al haar eigen-wijsheid de verplichting opgelegd aan de schooljeugd en daarmee de oudermacht ontkracht. Maar ze luisterden naar de adviezen, keurden goed en tekenden, zij waren toch geen..

Schreibtischtäter…

“Mondkapjes? Tegen virussen helpen niet medische kapjes niet, het is een schijnveiligheid” aldus Viroloog Bert Niesters, Hoogleraar medische microbiologie van het UMCG. “Daar komt nog eens bij dat het gebruik onhygiënisch is. Als je zelf ziek bent en moet hoesten of niezen, besmet je het mondkapje van binnenuit met je eigen vieze vloeistof.” Hij zat niet in de MR of in het schoolteam, anders had hij er voor gewaakt en het voornemen gewraakt, hij zou er geen van zijn, zo’n..

Schreibtischtäter…

“Het dragen van een mondkapje? Niet nodig! Het heeft een buitengewoon gering effect op de verspreiding van het coronavirus”. Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tevens voorzitter is van het Outbreak Management Team (OMT) zegt NEE, en toch is het de MR en het onderwijsteam dat samen tekent voor draagdwang, zij luisteren alleen maar naar adviezen…

Schreibtischtäter…

“Schijnveiligheid, meer is het niet, het dragen van niet-medische mondkapjes, laten we dat nu niet doen” aldus Hugo De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Al die zelf – van onderbroek, kussensloop tot theedoek omgefabriekte stoffen muilkorfjes hebben nulkommanixnada effect & geen enkele zin! Maar de angstige kudde heeft al aan een half woord genoeg, de Angst regeert, Doodsangst en niet gespeend door enig weten verworden de leden van de MR als vanzelf tot …

Schreibtischtäter…

Dat was de benaming die de Joodse filosofe en politiek denker Hannah Arendt gaf aan hen-die-het-mogelijk-maakten, die achter het bureau verscholen de adviezen verwerkten tot richtlijnen, goedkeurden en ondertekenden. Arendt, ze verdiepte zich in totalitaire politieke systemen, met haar in de MR had zo’n muilkorfdwangbefehl het daglicht niet gezien. Haar hand zou niet getekend hebben, ze zou haar goedkeuring niet gegeven hebben, uit ervaring en praktijk wetende wat het is om dat te zijn..

Schreibtischtäter…