Home » Columns » Staatslieden toentertijd – Complotgekkies:

Staatslieden toentertijd – Complotgekkies:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Benjamin Disraëli – Lord Salisbury – Andrew Carnegie – Walther Rathenau – Theodore Roosevelt – Winston Churchill – Georges Clemenceau – John F. Hylan – William Colby – Stanley Baldwin – Lord Burnham, etc, etc…

Zij lieten zich uit over wereldbewegende zaken:

“Achter de schermen opererende schimmige machtselites waarvan de meest uiteenlopende personen, organisaties, genootschappen en bedrijfstakken deel uitmaken. Hun ultieme doel schijnt het te zijn de absolute macht en controle over alle grondstoffen, delfstoffen, handel en industrie in handen te krijgen.

Een, als het zo uitkomt, elkaar beconcurrerende dan weer coöpererende elite die over de aarde als een plunderplaneet beschikken en haar bewoners ondergeschikt maakt aan hun ‘groter doel’. Kortom in een grenzen-loze wereld de absolute heerschappij nastreven over alles wat ademt, leeft, beweegt en waarde heeft.

Een machtshongerige kliek die van mening is boven de ‘gewone burgers’ verheven te zijn. Een stel psychopaten dat zichzelf met een haast onaantastbare, goddelijke status omgeven heeft, die haar volledig eigen agenda heeft en nastreeft.

Een agenda waarin andere begrippen van ‘tijd’ (eeuwige schuld en boete) en andere vormen van ‘strijd’ (waarin ‘wij’ tegen ‘zij’ worden uitgespeeld) opgenomen zijn die voor de ‘gewone sterveling’ verborgen en onbegrijpbaar blijft. De ‘toverformule’ these + antithese = synthese wordt daarbij – in omgekeerde volgorde – als een zeer bruikbare formule gehanteerd.

De vooropgezetheid waarmee deze kliek lijkt te opereren verschaft hen een zekere mate van bovennatuurlijke en onbegrepen helderziendheid.”