Home » Columns » Syrië: Geen burgeroorlog maar genocide

Syrië: Geen burgeroorlog maar genocide

De boodschap van de in Syrië levende Belgische pater Daniël Maes was duidelijk, helder en niet mis te verstaan. Vrijdagavond 16 november 2018 bezocht ik een boeiende en leerzame lezing die hij verzorgde in de stad Groningen. De oorlog in Syrië is een geen ‘burgeroorlog’, geen door de burgers gevoerde moedige vrijheidsstrijd tegen marteling en onderdrukking, maar een georkestreerde volkerenmoord.

Levend en werkend in het door geweld geteisterde land heeft hij van dichtbij ervaren hoe de strijd welbewust werd opgezet, hoe het geweld door gewapende groepen van buiten wreed op de burgers werd losgelaten, hoe door leugens en misleiding mensen tegen elkaar zijn opgezet. De 81-jarige pater spreekt vanuit eigen ervaring en kennis en zoals hij het ter plekke heeft zien ontstaan en meegemaakt. Hoe dood en vernietiging brengende terroristische moslimstrijdgroepen in 2011 het land tot een repressief Islamitisch kalifaat wilden omzetten met de sharia als grondbeginsel.

Wij Nederlanders met een totaal afwijkende kennis, inborst en maatschappelijke ontwikkeling hebben geen flauw benul van wat dat inhoudt, de Syriërs echter des te meer! Zij hebben de moord en martelpraktijken van zeer dichtbij ondervonden, zijn geslachtofferd ongelijk hun geestelijke overtuiging. Mannen, vrouwen, kinderen, Alawiet, Soenniet, Moslim of Christen.. tienduizenden zijn op de meest sadistische wijze gemarteld en omgebracht.

Pater Daniël Maes gaf enkele verschrikkelijke voorbeelden van hoe gevangen genomen soldaten tot het uiterste werden gemarteld om uiteindelijk met een schot in de rug als een beest te creperen of onthoofd te worden, hoe een moslimvader zijn ontvoerde zoon in stukken gehakt in een plastic zak voor de deur terug vond. Beestachtigheid gepleegd door haat aangezette en geradicaliseerde islamitische strijders, gefinancierd en opgezet door de machthebbers in Saudi Arabië, Israel, Groot Brittannië, Frankrijk en de USA (ingezet onder Obama voortgezet onder Trump) waarbij de NAVO bondgenoten – ook Nederland en België – hun militaire apparaat inzetten om dood en vernietiging te brengen.

Het is dank zij het ingrijpen van Rusland en de rol van president Putin aldus pater Daniël Maes dat Syrië en haar bevolking niet ten onder gegaan is in de economische strijd om olie & pijpleidingen, een economische machtsstrijd, dat is het waar het in werkelijkheid om gaat. Liegen, bedriegen en misleiden om de macht, dat daarbij de bevolking wordt vernietigd is niet van belang, alles moet wijken voor het gestelde perfide doel. De massamedia vergiftigt daarbij onophoudelijk de menselijke geest en de publieke opinie

Hij maakt duidelijk dat de in het Westen zo geprezen rol van de ‘White Helmets’ die van een terreur ondersteunende organisatie is. De werkelijk begane wreedheden en misdaden zijn de werkelijke reden waarom deze humanitaire helden het land moeten ontvluchten en ook onderdak vinden in landen als Nederland en België. Hij geeft ook de waarschuwing mee om zorgvuldigheid te betrachten met het laten vestigen van Syrische vluchtelingen, en hij is daarin niet alleen. Andere vredesactivisten zoals de Syrische cabaretier Treka, en onderzoeksjournalisten als Eva Karene Bartlett, Sara Abed en Vanessa Beely blijven deze boodschap herhalen.

Tienduizenden mensen die de meest gruwelijke misdaden hebben gepleegd zijn het eigen land ontvlucht omdat ze weten wat hun te wachten staat. Hier is een grote verantwoording weggelegd voor alle bestuurlijke lagen, geen enkel beschaafd land mag een misdadige crimineel amnestie en onderdak verlenen, ook geen enkele eerzame burger wenst deze hun straf ontvluchtende smeerlappen als buurman of buurvrouw. Alle het land ontvluchte Syriërs zijn welkom om hun land her op te bouwen, miljoenen zijn weer huiswaarts getrokken en een ministerie van verzoening heeft vele tienduizenden amnestie verleend, tienduizenden gevangenen hebben hun plaats in de eigen maatschappij naast vrouw en kind weer ingenomen. Echter… zij die wat te vrezen hebben zullen zich wel twee maal bedenken en onderduiken daar waar zij asiel kunnen bemachtigen.

De strijd in Syrië is nog niet beslecht, Idlib, het door de terreurgroepen beheerste gebied is de laatste enclave waar de radicale islamgroepen nog heersen. Pater Daniël Maes wijst er met nadruk op dat het een door de wereldgrootmachten zeer gevoelig en subtiel schaakspel is dat gespeeld wordt, een verkeerd uitgevoerde zet kan leiden tot een ongekende vernietiging met een wereldoorlog die zeker en vast ook West-Europa als slagveld zal hebben.