Home » Columns » The Belgian Atrocities

The Belgian Atrocities

Why Belgian king's apology to DR Congo is insincere – THE AFRICAN COURIER.  Reporting Africa and its Diaspora!

De geschied-be-schrijving tekent de Duitsers gedurende WOI af als Untermenschen, Germans verwerden tot Germs, ongedierte dat vernietigd en bestreden moest worden. De meest gruwelijke mensonterende misdaden werden hen toegeschreven bij de strijd in en de bezetting van België, het kruisigen van soldaten, het handen afhakken van kinderen, verkrachten en martelen van vrouwen en executeren van burgerbevolking.

De beestachtige oorlogsmisdaden die in rapporten verzameld werden misten echte alle grond. België was zelf de pleger van deze onmenselijke smeerlapperij. In de plunderstaat Congo, het persoonlijk wingewest van koning Leopold II, werden ettelijke miljoenen mensen vernietigd, naar schatting tussen de 15.000.000 tot 28.000.000 mensenlevens werden in deze vergeten genocide gewist!

Fré Morelvasthoudend, volhardend met open geest, niet links of rechts, maar VRIJ-denkend

“Het Bryce Rapport waarin de Duitse wreedheden (de zogenoemde Belgian Atrocities) uitvoerig waren opgesomd werd achteraf als vals beschouwd. Naoorlogs onderzoek toonde dat de meeste verdachtmakingen en beschuldigingen volledig uit de lucht gegrepen waren. Met name de Belgische militair, zakenman en politicus Emile Francqui bleek een bedenkelijk aandeel gehad te hebben in het verspreiden van het gerucht van de afgehakte handen. Waarin Emile Francqui wél een grote rol speelde waren de Belgian Atrocities in de gruwelstaat Congo, het privé wingewest van de Belgische koning.

Het ongelukkig genoeg van rijkdom (koper, tin, zink, kobalt, uranium, zilver, goud, diamanten, cadmium, lood, rubber, palmolie, ivoor, etc.) overstromende land Congo werd op een uiterst wrede en mensonterende manier door België leeggeroofd. Door toegepaste terreur werd het land en zijn bewoners leeggezogen. Moorddadige werkkampen werden opgezet waar onwillige inlanders onder een schrikbewind werden geplaatst dat hen wel temmen zou. Strafexpedities, het gijzelen van stamhoofden, ontvoeringen, uithongering, verkrachtingen, marteling, het uitmoorden van hele dorpen, alles werd door de Belgische heersers ingezet voor het maximale plunderrendement.

Bejaarden werden als nutteloos levend afval afgedankt en op brandstapels verbrand! Als eigenaar van Congolese kopermijnen en vertrouweling van koning Leopold II was Emile Francqui direct verantwoordelijk en betrokken bij deze Belgian Atrocities, zoals de door België begane gruwelijkheden in Congo op dát tijdstip in de wereld bekend stonden. Slaven die de euvele moed hadden tegen hun sadistische meesters in opstand te komen werden als prijs-wild gericht afgeschoten. Luie slaven ontkwamen ook niet aan hun straf, het afhakken van handen en voeten.

Afgehakte handen werden als bewijs voor de verbruikte munitie geëist “For every cartridge they spent, they had to bring in a man’s hand.” Joseph Clark, een Amerikaanse baptistenzendeling in Congo schreef in zijn dagboek op 28 mei 1895 dat men hem een klein meisje bracht dat haar rechterhandje miste en achtergelaten was met de bedoeling om haar dood te laten bloeden. Het was mede dank zij de Engelse mensenrechtenactivist Edmund Dene Morel dat aan deze mensonterende wreedheden – die oorspronkelijk de Belgian Atrocities werden genoemd – na jaren een einde gemaakt kon worden.”

‘Oorlog is misleiding en Bedrog’ – ISBN 978 906 728 275 8