Home » Columns » Trekpaarden in het tuig

Trekpaarden in het tuig

Het is zondag, drie dagen na de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen in Nederland. Verkiezingen met een verrassend resultaat, dat mag gezegd, niet alleen de uitslag is verrassend, maar meer nog de reacties die losbraken, misschien is bedroevend eerder een toepasselijker woord.

Ik ben een Noordeling en woon midden in het gebied dat in vroeger tijd als Frisia bekend stond, het gebied van de eigenzinnige maar vooral ook Vrije Friezen. Ik beschouw mezelf als Vrijdenker, vrij om te doen, te kiezen, te laten, en zeker niet te denken binnen opgelegde kaders maar ZELF-te denken en niet NA-te denken. Deze vrijheid is onvervreemdbaar van mij, zoals dat is voor elk ander mens op deze wereldbol.

Het staat mensen vrij zich als een trekpaard in een tuig te laten spannen en mensen hebben daar behoefte aan, aan een politieke tuigage, een bij hun denkpatroon juist en passend tuig. Misschien geleid en verleid door het dagelijkse voer of de door de voerman ingezette route en richting die op haar beurt weer bepaald is door hen die zich laten voortrekken.

De zichzelf bevoorrechte soort komt zonder voertuig, zonder vo(o)ermannen en zonder het ingetoomde tuig dat zich voor hen inspant niet waar ze naar toe wil. Maar een trekpaard is geen tuigpaard, ook al wordt ze in deze gedachte gevoed en gekneed, maar het is valse vrijheid en beperktheid van tuig dat bepaalt en niet het paard. Er zijn paarden die zichzelf hebben uit-getuigd, over-tuigd, die voor andere voermannen kiezen en zich verzetten tegen de bevoorrechte soort.

De bevoorrechte soort vervloekt, laat de voermannen briesen en het tuig van zich aftrappen, ze roept op tot uitsluiting, geweld en moord. Dood en kruisigt het andere tuig. Ik ben blij dat ik niet in een tuig pas, ik heb echt om me heen gekeken in mijn leven en me in laten inspannen in het tuig van de SP, CPN, VVD, CDA, om een paar te noemen, de landelijke en lokale. Het was en bleek in alle gevallen een overspanning en inspanning om niets.

Ik ben geschrokken van de Haat Tsunami die rondraast, uitgespuugd door valse Harpijen die niet bij benadering weten wat rede en recht is. Shame on You!! Ik ben geen trekpaard, geen tuigpaard, geen voerman, ik ben mezelf en kies niet voor het tuig, ‘k wil daar niet bij horen!

(Foto: Licensefree – Pixabay)