Home » Columns » Venezuela Oil War

Venezuela Oil War

In januari 2019 wordt Venezuela – het land met nagenoeg de grootste olievoorraden ter wereld – door de USA de wacht aangezegd. President Maduro, aangeduid als de socialistische tiran, krijgt welgeteld acht dagen om de zichzelf tot president ingezworen 35-jarige Juan Guaidó legaal in zijn stoel te plaatsen. Zo niet, dan zal de USA het land met militaire middelen de gewenste vorm van democratie opleggen. Guaidó kan niet anders dan gezien worden als een trekpop in dienst van Amerikaanse (olie/bankiers)belangen.

Tulsi Gabbard, lid van het Amerikaanse Congres liet hierover op 28 januari 2019 het navolgende weten:

“It’s about the oil … again. Bolton(*) just exposed real motive for intervention in Venezuela: “We’re in conversation with major American companies now…It would make a difference if we could have American companies produce the oil in Venezuela. We both have a lot at stake here.” (*Robert Bolton, politicus en Nationaal Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president).

Alle oorlogen zijn het gevolg van misleiding en bedrog en lopen volgens tevoren opgestelde schema’s en scenario’s. Zo is bijvoorbeeld de omverwerping van de gekozen regering van Guatemala in de jaren ’50 en de aanstaande regimechange in Venezuela van het zelfde laken een pak. Onderstaand voorbeeld is afkomstig uit het boek ‘oorlog is misleiding en bedrog – Fre Morel, uitgave Uitgeverij de Blauwe Tijger.

De United Fruit Company (UFC) bezat in Guatemala vele grote bananenplantages, in feite was het de UFC die al vele tientallen jaren het land controleerde, daarbij geholpen door stromannen en collaborerende corrupte dictators. De onvrede leidde in 1950 tot een staatsgreep toen kolonel Jacobo Arbenz Guzmán de macht greep in deze bananenrepubliek. Guzmán werd in 1951 tot president gekozen en in het in 1952 uitgevaardigde decreet 900 beloofde hij de Guatemaltese burgers de UFC in 1953 het land uit te zetten. Guzmán introduceerde een landhervormingsprogramma waarin al het braakliggende grondgebied ingezet zou worden voor de verbetering van de economie en de verhoging van de levensstandaard. Dit gebied was voor 72% in handen van een kleine elite die slechts 2% uitmaakte van de bevolking. Het populaire regime van Guzmán bood daarvoor de UFC in ruil een schadevergoeding aan van $ 600.000,– die echter categorisch geweigerd werd. In plaats daarvan schakelde de UFC Mr. Mastermind Edward Louis Bernays in om president Guzmán van zijn plaats te wippen. Bernays creëerde met behulp van de media een irrationele angst dat Guatemala een bedreiging was voor de Amerikaanse Democratie en dat de communisten voor de deur stonden. Rusland, het Rode Gevaar kwam eraan. Niet de UFC, die volledig buiten beeld werd gemanoeuvreerd, maar alles waar Amerika voor stond werd aangevallen, de veelgeprezen eigen democratie, de vrijheid, de onafhankelijkheid, het was Amerika dat bedreigd werd. Guzmán, een door de bevolking rechtmatig gekozen democratisch socialist, werd door Bernays gepresenteerd als een communistische dreiging. Hij liet journalisten uitnodigen die door omgekochte politici bewust verkeerd werden ingelicht en voorlogen dat Guzmán een door Moskou gestuurde stroman was. De uitgenodigde journalisten werden getrakteerd op een heuse anti-Amerikaanse betoging, uitgevoerd door werknemers van de UFC en vakkundig georganiseerd door Bernays.

Bernays creëerde ook het The Middle American Information Bureau, een nep-nieuwsagentschap dat de Amerikaanse media bombardeerde met persberichten waarin geschreeuwd werd dat Guatemala door Rusland gebruikt zou worden als een bruggenhoofd voor een aanval op Amerika. De Amerikaanse overheid gaf de CIA (onder regie van Howard Hunt – later bekend van het Watergate schandaal) de opdracht het bewind van Guzmán omver te werpen. In samenwerking met de UFC werd een rebellenleger opgericht, gefinancierd en getraind (Operatie PBSUCCESS). Kolonel Carlos Castillo Armas werd als rebellenleider naar voren geschoven om in 1954 de macht over te nemen. Deze door de CIA gecreëerde rebellen, die door Bernays als Freedomfighters werden neergezet, zouden met succes de democratie in Guatemala herstellen en Amerika behoeden voor het Rode Gevaar.

Picture: license free, Wikipedia