Home » Geschied-en-is » VN-resolutie 3379

VN-resolutie 3379

Verenigde Naties, Wereld, Vlag, UnZionisme <=> Racisme

Op 10 november 1975 stemden 72 lidstaten voor resolutie 3379, 35 lidstaten (waaronder België en Nederland) stemden ertegen en 32 lidstaten onthielden zich van stemming. Dit was voor het (economisch) machtige zionistische blok een behoorlijke hinderpaal.

Er werd gesteld dat zionisme een vorm is van racisme en raciale discriminatie” (waarbij het ging over de apartheidspolitiek van Israël). Resolutie 3379 werd herroepen door resolutie 46/86 op 16 december 1991.

… niet alleen geld dat stom is maakt recht wat krom is!