Home » Columns » Waarde(loze) Muntjes …

Waarde(loze) Muntjes …

In het jaar 1923 – nu honderd jaar geleden – werden door de Duitse Weimar Republiek (1918-1933) meer dan tweehonderdtachtig miljoen (282.610.256) aluminium munten geslagen met een aangegeven waardebepaling van 200 Mark. Deze munten hadden een diameter van 23 millimeter, waren 1,2 millimeter dik en wogen 1 gram per stuk. In totaal hadden deze munten samen een gewicht van ruim 282.610 kilo aluminium.

Er was in het na-oorlogse Duitsland een enorme geldontwaarding die extreme gevolgen had voor (niet alleen) de Duitse bevolking, het reikte ver over de Duitse grenzen heen. Deze aluminium munten vertegenwoordigden samen een kapitaal van zesenvijftig miljard vijfhonderdtweeëntwintig miljoen Mark (56.522.000.000). Aan materiaalwaarde kostte (anno NU) 1 aluminium munt van 200 Mark slechts 0,002 euro, omgerekend aan materiaalwaarde werd dit astronomische miljardenbedrag ‘gedragen’ door aluminium munten ter waarde van het schamele bedrag van 565.220,– euro.

In de jaren voorafgaand werden (van 1905 t/m 1919) meer dan 324 miljoen (324.847.859) zilveren munten geslagen met een aangegeven waarde van ½ mark. Deze zilveren munten hadden een diameter van 20 millimeter, waren 1,05 millimeter dik en wogen 2,777 gram per stuk. In totaal hadden deze munten samen een gewicht van ruim 902.100 kilo zilver.

Deze zilveren munten vertegenwoordigden samen een kapitaal van ruim 162 miljoen mark (162.423.930). Aan materiaalwaarde kostte (anno NU) 1 zilveren munt van ½ mark 1,59 euro, omgerekend aan materiaalwaarde werd het miljoenenbedrag ‘gedragen’ door zilveren munten ter waarde 516.508.095,– euro.

(verhouding van 1 : 3) !!

Begin 20’er jaren duikelde heel Europa in een economische depressie. De banken vielen, de hoeders van het kredietsysteem, in wezen niets anders dan eigenaren van gebakken lucht gingen failliet, het economische fictieve maaksel ging bankroet met menselijke ellende, schaarste en honger(dood) tot gevolg. Door geldontwaarding stegen de prijzen astronomisch, in Duitsland gierde het de pan uit, 23.000 keer in 1923, maar in Polen en Rusland was de inflatie nog hoger en stegen de prijzen in Polen tot 2,5 miljoen keer en in Rusland tot 4 miljard keer.

Het geld van NU – zo ook de euro – is een betaalmiddel dat niet gedekt is door zilveren of aluminium munten, niet door goud – is nagenoeg vervangen door een digitale munt met de mens als STAATS BORGERS (staatsburgers) gedekte kredieten die nooit van zijn leven ooit kunnen of zullen worden afgelost. Op dit moment (maart 2023) leggen wereldwijd grote banken het loodje, kunnen/zullen enkel met extra kredieten – op uw, mijn en onze schouders en die van onze kinderen en kindskinderen in leven gehouden worden. Een ‘oplossing’ hiervoor is al in de maak, een compleet door overheden gecontroleerde digitale munt, (CBDC – Central Bank Digital Currency) die bij de invoering ervan aan de relatieve vrijheid die u NU nog heeft een einde zal maken!

De CBDC is een geprogrammeerd en gelabeld economisch systeem waarmee vastgelegd en bepaald wordt WIE wat kan kopen, HOE VAAK en WAAR dat gekocht kan worden HOE VEEl, tegen WELKE prijs. Laat dit goed tot u doordringen – uw vrijheid en toekomst hangt aan een flinterdun digitaal-draadje!

Wees u ervan bewust: Zilver(en) munten behouden hun waarde, evenals goud! Hou uzelf in stand, niet een failliet systeem! Wees wijs.. de zilveren munten van toen zijn hun gewicht NU nog steeds ‘goud’ waard, in tegenstelling tot de gefiatteerde euro’s!