Home » Columns » Boerenbedrog

Boerenbedrog

Toen in november 1918 de wapens zwegen ging het sterven onverminderd door, met name in het verslagen Duitsland. Totdat het Versailler dictaat in de zomer van 1919 ondertekend werd hongerden de geallieerden ruim een miljoen Duitse vrouwen, kinderen en ouderen dood.

Nederland hongerde ook in alle jaren van de Groote Oorlog en in de westelijke provincies waarde het hongerspook het dodelijkst rond met tot aan de dag van vandaag toe genetisch aanwijsbare schade!

Hongerwinters en hongeroproer door tekorten als gevolg van oorlogvoering, een bewust gekozen koers en scenario met als doel bestaande structuren te vernietigen, controle te verwerven over grondstoffen, productie en afzetmarkten.

De toenmalige Amerikaanse president Woodrow Wilson liet zich op 5 september 1919 uit over de aard van de zojuist gevoerde oorlog en andere oorlogen: “is er een man of vrouw – ik zou zelfs zeggen, is er een kind – die niet weet dat de oorsprong van oorlogen in de moderne tijd de economische en commerciële concurrentie is? Dit was een economische en handelsoorlog”

Het zijn ALTIJD de economische machthebbers, de machtige bankiers, de banksters die als schimmig verborgen veroorzakers als overwinnaars uit alle andere oorlogen tevoorschijn komen, maar dat staat niet vooraan in welk geschiedenisboek dan ook. Het gaat om het beheersen van alle markten op elk mogelijk terrein, letterlijk het beheersen van de wereldmarkt!

Nederland was, net als vele andere Europese landen, vanaf dat moment niet meer in staat zichzelf in eigen levensonderhoud te voorzien en zou hiertoe ook nooit meer in staat gesteld worden. De overwinnaars, de Economische Wereldleiders, hadden Europa en de rest van de globe marktconform herverdeeld met eigen belang als enig doel.

Geen zelfvoorzienend volk of natie, maar geketend in afhankelijkheid waarbij alle levensbelangrijke (en secundaire) goederen vermarkt zijn en all-over-the-globe geproduceerd worden. Bonen uit Kenia, bloemkool uit Marokko, spruitjes uit Senegal, non-food uit China, Vietnam en alles van wegsmijt kwaliteit.

Een wegwerpeconomie die Europese burgers reduceert tot consumensen, haar leefgebied en zelfstandigheid ontneemt, haar de mogelijkheid ontstolen wordt in eigen behoefte te voorzien en de landoppervlakte in onvoorstelbaar tempo urbaniseerd. Van buitenaf en planmatig met miljoenen uit andere werelddelen aanvult en overbevolkt om te komen tot een ongekende consumensenmarkt.

Menselijke wezens die zich bijna juichend in een misleidende Groene overtuiginswaan en gekte laten ont-doen van hun bezit en vrijheid om zich schuldbewust in Tiny-Houses te laten ophokken, compleet met een basisinkomen, een middels block-chain gecontroleerde en aangestuurde digitale afhankelijkheidsgarantie. Menselijke wezens die zichzelf vol Groene Overtuiging, los hebben laten maken van de Natuurlijke Wereld Ordening en zich vol overgave afhankelijk gemaakt hebben van de grillige grollen van graaizuchtige emotionele idioten die alleen hun eigen belang nastreven, de Economische Wereld Heersers.

Als DAT ons weten en kennis zou zijn, zou het liegen en bedriegen gestopt kunnen worden en daarmee ook de volkerenstrijd en het slachten van mensen, maar, Geschied-en-is is gelijk aan Hocus Pocus History, niets anders dan Boerenbedrog!