Home » Columns » Colourminded..

Colourminded..

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Het nieuwe decennium startte met veel leuke gesprekken en ontmoetingen, mailtjes maar meer nog whatsapp berichten en enkele telefoontjes over onderwerpen die niet onverdeeld vreugdevol waren, alle ingrediënten van het leven, het zoet, zout en zuur waren er in gemengd, het is de meerkleurigheid van het palet dat ook mijn leven kleur geeft.

Mensen met de meest verschillende opvattingen al dan niet in levende lijve of in digitale aanwezigheid kleuren mijn denken, verruimen mijn blik, houden me scherp en geven inzicht. Het zorgt ervoor dat ik onderwerpen die in de media stekend opgevoerd worden en soms hoog oplaaien vanuit verschillende (politieke & religieuze) invalshoeken bezien en beoordeeld over mijn beeldscherm voorbij mag scrollen.

Heb dank mijn diverse en verschillige Facebookvrienden dat jullie mij van jullie gedachten, denksels en overtuigingen deelgenoot maken, zo verschillig als deze ook zijn. Ook ik deel zaken waarvan ik meen dat ze wetenswaardig zijn, zelfs al zijn ze een ander niet welgevallig. Blij dat dit (nog) mogelijk is, dat de tijdgeest (nog) niet zo ver verwrongen is dat dit (nog) kan.

Met evenveel genoegen onderhoud ik contact met mensen die zich met politiek afzonderlijke mutsen tooien of tegengestelde (a-) religieuze stempels voorzien. Mijn grootste interesse ligt al meer dan 50 jaar bij het onderwerp oorlog, niet alleen die 2e massaslachting, die als een dodelijk smorende deken over ons denken is gedrapeerd en onze blik volledig vervormd, maar de strijd tegen en door de mens in zijn geheel en de middelen die daarbij aangewend worden.

Het stemt me niet gerust, het dodelijke monster is dichterbij geslopen dan ooit, heeft zich haast onzichtbaar op onze huid, in onze geest en ons denken weten te vestigen, heeft zich als een vreselijk virus in ons Zijn gehecht. Niet frontaal maar sluipend, de mens misleidend en bedriegend. De mens die gevreesd wordt.

Als wij als mens weer in staat zijn zelf te denken, de eigen verantwoording weer opnemen, zullen en kunnen wij in gezamenlijkheid het beest de nek omdraaien. Het meerkoppige monster zal gehakt worden. Belangrijk is daarbij dat we ons niet moeten laten verblinden door de kleurige etiketten van welke politieke/(in-)correcte signatuur of religieuze gemutstheid dan ook en haatzaaiende predikers en oorlogszuchtigen bij de naam noemen.

Leugenaars gebruiken hetzelfde alfabet, liegen en bedriegen is het vak van in de schaapskleren verpakte politieke wolven, die, overtuigd als ze van zichzelf zijn, de mensenkudde misleid. Zolang als wij er in slagen ons niet blind te staren op politieke of religieuze correctheid zal bloed nooit in goud omgezet kunnen worden, alle kleuren vormen samen de regenboog, alle waarheden vormen samen de werkelijkheid.. wees Colorminded