Home » Geschied-en-is » Crème de la Crème

Crème de la Crème

Begin 1941 werd in Nederland de Zentralstelle für jüdische Auswanderung opgericht welke als taak had de deportatie van Joden uit Nederland te begeleiden. De Joodse Raad van Amsterdam onder voorzitterschap van professor David Cohen en diamantair Abraham Asscher kreeg hierin een sleutelrol.

Hoofdtaak van de Joodse Raad was om de transportlijsten samen te stellen van opgepakte Joden welke dan via Durchgangslager Westerbork naar kampen over de Duitse grens werden getransporteerd. Opvallend was dat vooral en met name de Joodse intelligentsia zichzelf zoveel als mogelijk vrijwaarde, bij voorkeur werden voornamelijk de Joden van minder geacht allooi met duizenden tegelijk naar de slachtbank gevoerd.

Professor David Cohen overleefde de oorlog en verdedigde ook naderhand de door hem gevolgde koers. In zijn niet gepubliceerde memoires noteerde hij – bij monde van Hans Knoop, in de op 3 mei 2015 uitgezonden documentaire De langste nacht van de Joodse Raad (Joodse Omroep) – het navolgende:

Ik voelde me generaal, die een officierskorps moest behouden en daardoor soldaten moest offeren”.

Zijn houding en gedachtengang past naadloos in het gedachtegoed van Graaf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, wereldfederalist en een van de grondleggers van de Europese Unie. Een nieuw Europees superrijk waar het geestelijk superieur ras – het Jodendom – de dienst uit hoorde te maken zoals hij al in 1925 beschreef in het boekwerk Praktischer Idealismus. Ruim voor begin van de Tweede Wereldoorlog en voordat de Nationaal Socialisten in Duitsland een rol van enige beduiding hadden verdedigde hij deze stelling. Het Jodendom was in zijn ogen bij uitstek geschikt voor een Herrenrasse omdat zij over het betere bloed beschikten “das Judentum ist der Schoß, aus dem ein neuer, geistiger Adel Europas hervorgeht; der Kern, um den sich ein neuer, geistiger Adel gruppiert. Eine geistig-urbane Herrenrasse”.

Wat betreft dit nieuw gefokte aristocratische ras, volgens Coudenhove-Kalergi behoorden de Joden “die nicht geschickt, klug und erfinderisch genug waren” in wezen opgeruimd te worden. Dank zij kunstmatige selectie – “künstlichen Ausleseprozeß” – werd het Jodendom volgens hem veredeld tot een nieuw Adelsras. Door gerichte voortplanting en vermenging zou dit Adelsras opgefokt worden om haar geschikt te maken voor hun edele taak, waarin geen plaats was voor minderwaardige levensvormen.

David Cohen handelde twee decennia later naar letter en ziekelijke instructie zoals geschreven door de grondlegger van de Europese Unie, een morbide superstaat, geregeerd door de zelfbenoemde Crème de la Crème.

(Picture: Wikipedia, Licensefree)