Home » Columns » De oorlog ingerommeld..

De oorlog ingerommeld..

.. of het nu de oorlogen van NU & net, zoals Oekraïne, Syrië, Yemen, Libië betreft of de Tweede of Eerste Wereldwijde mensenslachting .. hetzelfde doorgesnoven, beestachtige rapaille is hieraan altijd en eeuwig hoofdschuldig & verantwoordelijk! Burgers worden voorgelogen – meegetrokken en passend tegenhouden zich hiertegen te kunnen verzetten.

Het is een eeuwenoud ‘succesvol’ patroon en raster dat door het militair-industrieel complex – aangestuurd door wereldbankiers – moorddadig huishoud op onze in wezen zo mooie planeet. We weten niets, maar denken te weten, we nemen aan en geloven en denken-NA.. laten ons voorliegen!

Lees eens een paar regels mee:

“Geen eerlijke, van haat vrij mens kan beweren dat de verantwoording voor de oorlog (1914-1918) alleen op Duitsland rust; ja, er bestaat gerechte twijfel of niet Rusland een groter aandeel van de schuld draagt dan Duitsland. En wie wil ontkennen dat ook Frankrijk met zijn politiek van mannen zoals Poincaré, Delcassé en Hanotoux in hoge mate bijgedragen heeft aan de catastrofe? De archieven van St. Peterburg en Berlijn hebben zich geopend en de grootste verrassingen gebracht. Lloyd George zei het reeds, de schuld aan de oorlog zijn alle betrokken landen die – zonder het goed te beseffen – min of meer de oorlog in gestruikeld zijn.”

(Francesco Saverio Vincenzo de Paola Nitti, van juni 1919 t/m juni 1920 Italiaans Minister-president)

“Het Verdrag van Versailles was gebaseerd op de theorie van de absolute Duitse alleenschuld aan de wereldoorlog. Ik geloof dat niemand, die de voorgeschiedenis van deze oorlog serieus bestudeert heeft, deze zienswijze vandaag de dag nog zal kunnen onderschrijven. De oorlog had een lange voorgeschiedenis, ze gaat terug tot aan de tussen Engeland en Frankrijk afgesloten Marokko/Egypte overeenkomst en de Franse opmars naar Fez die een aaneenschakeling van Duitse stappen tot gevolg gehad hebben die bijgedragen hebben de wereld in verschillende kampen te verdelen. Aan het eind van de oorlog hebben we ons zelf wijsgemaakt dat alleen Duitsland aan deze oorlog debet was. Deze overtuiging was het resultaat van meningen die we op basis van beperkte stukken, aangevuld en gevoed door oorlogspropaganda gevormd hebben. Het doel van de oorlogspropaganda was echter de eenheid en het moreel van de eigen burgers hoog te houden, ons eigen goed recht te bewijzen en bewijzen dat de vijand volledig onrecht had. Op deze aannames zijn het Verdrag van Versailles gegrondvest. ”

(Brits politicus en latere Britse ambassadeur in de USA – Lord Lothian – was gedurende de Eerste Wereldoorlog privésecretaris van de Engelse Minister-president David Lloyd George. In zijn rede “Duitsland en de Europese Vrede” – welke hij hield op 29 juni 1937)

Oekraïne NU – hetzelfde laken een pak!

Onverantwoordelijke Doorgesnoven Haagse Idioten zullen nooit beseffen welke zware last op hun schouders ligt door het aanwakkeren en ondersteunen van mensenvernietiging door het – in ‘naam van de vrede’ – zenden van vernietigingstuig. Wapens hebben nog NOOIT vrede gebracht!!!!

Opdracht aan de ‘feitensjekkers’ van nu – Doe eens ECHT je ding en vind en toon aan dat niet alleen Oekraïne maar heel Oost- en West-Europa de oorlog ingerommeld is geworden…