Home » Columns » Het houdt niet op..

Het houdt niet op..

…. het hield nooit op, het is nooit opgehouden zelfs. The Empire On Which The Sun Never Sets, ruwweg rond 1600 tot begin 1900, zo’n driehonderd jaar werd moordend, plunderend en alles verkrachtend een wereldrijk in elkaar gewrongen en gewurgd. Onze geschiedenisboeken weten het niet (meer) te vertellen, ons denken en patroon is het nagenoeg vreemd, verworden tot een jongensverhaal in pocketvorm.

Het houdt niet op..

.. het lijkt ons begripsvermogen te overstijgen, gaat onze wildste fantasie en zelfs onze stoutste dromen te boven, het kan niet zijn, wat is, is niet. Wat overbleef dat waren slechts geaccordeerde gedachtenflarden, in on-recht en misleiding verpakte gedachtenslierten, het hield nooit op, is niet opgehouden zelfs. Een niet aflatende pandemische gruwelketting die zich als een dodelijk virus wereldwijd om de globe trok en met de dood van het Oude Empire een nieuwe tijd inluidde.

Het houdt niet op…

… met massieve fe(no)minale steun & ontrouw werd in 1914 in het oude westen een wereldomwentelende strijd ontstoken waar miljoenen mannen vernietigd werden met wapens en munitie die vrouwen produceerden, onwetend en niet beseffend werden zij in de strijd geworpen om de al eeuwen bestaande sociale, maatschappelijke en economische overlevende status te vermorzelen. Hun zoons, hun mannen, hun broers, al het levende door hen ooit gebaard, verpulverde om in 1918 na miljarden liters gestelpt bloed tijdelijk te stoppen, maar het hield nooit op, is niet opgehouden zelfs.

Het houdt niet op…

.. the winner takes it all, altijd & eeuwig en dat is wat het deed en doet, ook en vooral het meest vergiftigende, het meest vernietigende, dat als een nooit benoemd en daardoor onherkenbaar, dodelijk & diabolisch tot leven gewekt virus, welke in zulke pandemieën zijn geboorte her-beleefd, in 1918 wereldwijd verscheept, naar andere en nieuwe akkers, het hield nooit op, is niet opgehouden zelfs en herbeleefde zijn wedergeboorte in de tussenliggende jaren om in 1939 opnieuw zijn gesel in het oude westen los te laten om zich volgens overlevering in 1945 te laten bedwingen.. maar het hield nooit op, is niet opgehouden zelfs.

Het houdt niet op…

… wat zweeg en niet meer was, verplaatste zich met alle oorlogsgoed en buit tot over verre grenzen, het meest draconische en dodelijke, de haatdragende dood was als een virus de zeeën over meegegolfd. Vers verpakt, in nieuw en onherkenbaar ogende vermomming, zal nu de Angst met kapitale A, door scrupuleuze leidslieden over de massa uitgesproken worden welke zichzelf door emotie overmand zal onderwerpen, tot het moment.. dat onoverkomelijke moment, voor hen dodelijk en gevreesd ogenblik komt, maar… het is niet opgehouden, staat zelfs voor de deur, zonder ONS houdt het niet op!