Home » Columns » Never Ending Story

Never Ending Story

Verdun France You could never imagine the feeling of looking into the  windows of this large war memorial at Verdun, France and … | Human bones,  Verdun, Dad holiday

Op 8 mei 1995 hield de voormalige Engelse minister-president John Major in Bonn ter gelegenheid van de omverwerping van het Nazistisch bewind in Duitsland een herdenkingsrede.

“Fifty years ago Europe saw the end of the Thirty Years War 1914-1945. The slaughter in the trenches, the destruction of cities and the oppression of citizens: all these left a Europe in ruins just as the other Thirty Years War did three centuries before.”

Deze Eénendertigjarige Wereldoorlogvan de vorige eeuw, die woedde van 1914 tot 1945, kostte tientallen miljoenen mensen het leven. Het waren GEEN twee los-van-elkaar-staande-mensenslachtingen! Zoals Winston Churchill op 20 februari 1944 aan het Russische staatshoofd Stalin liet weten moest de tweede-helft-oorlog die op dat moment nog in alle hevigheid woedde beschouwd worden als de tweede helft van de “second thirty years war.”

Ook de latere Franse president Charles de Gaulle was van mening dat de beide slachtpartijen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Tijdens zijn Engelse ballingschap gedurende de Tweede Wereldoorlog sprak hij herhaaldelijk van een ‘Tweede 30-jarige oorlog’.

Als twee speelhelften van een voetbalwedstrijd zijn deze helften onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan beide onder controle van dezelfde wedstrijdleiding. Een competitieve en diabolische strijd om economische wereldmacht, per definitie gericht tegen alle wereldburgers, wereldvrede en de menselijkheid.

Het is een nauwelijks te bevatten strijd die door perfide psychopaten met telkens nieuwe middelen en andere technieken aangesticht, veroorzaakt en gestreden wordt, met totale controle en onderwerping als einddoel… een onbegrepen Never Ending Story