Home » Vredesonderwijs » OBS De Kleine Dollard – Winschoten

OBS De Kleine Dollard – Winschoten

“Op maandagochtend hebben we Bert van Vondel in de klas gehad met een geschiedenisles. Een geschiedenisles de de gehele ochtend duurde (van 09.00 tot 12.00). De kinderen hebben ademloos geluisterd naar het verhaal over WOI en de aanloop naar WOII. Vele ‘waarheden’ werden onderuit gehaald en regelmatig werden ze op het verkeerde been gezet. Duidelijk werd vooral gemaakt dat je kritisch moet zijn en niet klakkeloos alles moet aannemen wat je wordt verteld. Manipulatie was soms het sleutelwoord. Een geweldige ochtend, die we volgend jaar zeker weer gaan doen!. Bert, bedankt!”

Koos Hageman, leerkracht groep 8 – OBS De Kleine Dollard, Winschoten