Home » Geschied-en-is » Otto & Adolf

Otto & Adolf

http://vredesonderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2017/04/Otto-Frank-IJzeren-Kruis.jpg Adolf Hitler soldaat 1Beide mannen hebben een plaats toebedeeld gekregen in de na-oorlogse geschiedschrijving, Otto Frank en Adolf Hitler. Voor de meeste mensen is het minder algemeen bekend dat Otto en Adolf beiden in hetzelfde wapenrok dienden onder de banieren des Keizers.

Otto, de zoon van een gegoede Joodse bankier en industrieel Michael Frank en Adolf, de zoon van douanebeambte Alois Hitler. Zowel de vader van Otto als Adolf waren bij het begin van de Eerste Wereldoorlog al jaren overleden, de vader van Otto in september 1909, de vader van Adolf in 1903. Dat Otto en Adolf elkaar ooit in persoon ontmoet hebben of van elkaars bestaan op de hoogte waren lijkt vrij onwaarschijnlijk en onaannemelijk.

Otto en Adolf werden beiden voor hun verdiensten onderscheiden met het IJzeren kruis 2e klasse, Adolf ontving daarnaast nog het hoger gestelde IJzeren kruis 1e klasse. Na beëindiging van de oorlog nam Otto in begin 1919 de leiding over van de Michael Frank Bank die tot die tijd door zijn moeder en beide broers beheerd was. Adolf komt in begin 1919 terecht bij de Aufklärungsabteilung van het Reichswehrgruppenkommando 4 en aangesteld als geheim agent. Als bankdirecteur kent Otto uiteraard een hogere salariëring dan Adolf, die voor zijn diensten 20 goudmarken per week ontvangt.

Op Otto rust de taak de Michael Frank bank uit het financiële moeras te trekken waarin ze terecht gekomen is nadat ze als oorlogsfinancier van de verliezende partij zwaar gehavend tevoorschijn gekomen is. Met zwager Erich Elias die sinds 1921 volledig aandeelhouder van de bank geworden is worden plannen opgezet om een nevenvestiging op te zetten buiten de Duitse rijksgrenzen. Geheim agent Adolf krijgt tot opdracht zich meer in de splinterbeweging DAP te verdiepen met ondersteuning van de Aufklärungsabteilung op de achtergrond. In 1921 wordt hij de belangrijkste man van de DAP die omgezet wordt tot NSDAP.

In 1923 wordt door Otto de geplande nevenvestiging van de bank geopend in Amsterdam aan de Keizersgracht 604 onder de naam M. Frank & Zonen. Johannes (Jo) Kleiman, de broer van zakenrelatie werd tot procuratiehouder benoemd. In 1923 voert Adolf een geplande machtsovername uit, de Bierkellerputsch. De greep naar de macht mislukt en Adolf verdwijnt voorlopig achter slot en grendel. Het door Otto in Amsterdam geopende filiaal gaat binnen een jaar ten gronde, Jo Kleiman handelt de verdere afwikkelingen af.

1933 komt Jo Kleiman weer ten tonele als Otto zich opnieuw in Amsterdam vestigt, 1933 is ook het jaar dat de politieke macht van Duitsland in handen van Adolf gelegd wordt.