Home » Columns » Woord & Wapen

Woord & Wapen

Nadat de USA zich in oktober 2018 teruggetrokken heeft uit het in 1987 met Rusland gesloten INF verdrag betreffende nucleaire wapens heeft Rusland zich in reactie hierop begin 2019 ook teruggetrokken. Eens te meer blijkt dat de woorden van Niccolo Machiavelli hun waarde behouden, afspraken en verdragen hebben alleen waarde zolang men zich eraan wenst te houden en zijn verder niets anders dan een verzameling betekenisloze woorden op een stuk papier.

Opgetekende woorden die de vrede kunnen bewaren als de wil aanwezig is, woorden ook die als het meest dodelijke wapen gebruikt worden. De tong is het meest gevaarlijke wapen dat de mens bedreigd, dodelijker dan welk biologisch of nucleair wapen. De pen is evenzo machtig, met haar worden verdragen opgesteld en ondertekend alsook doorgehaald. Kwade wil, onverstand en non-begrip leiden tot dood en verderf.

Vraag uzelf af WIE of WAT – en dat al eeuwenlang – heeft voordeel bij het ellende en nadeel van anderen. Wie vaart wel bij wereldwijde oorlogen, sociale ellende en massale volksverhuizingen. Laat u niet misleiden, dit alles welbewust georkestreerd en gepland! Het woord is het wapen en is alom vertegenwoordigd in valse berichtgeving die als onafhankelijk en neutraal wordt gepresenteerd, leugenachtige pseudo-voorlichting. Het zijn juist en vooral de overheden die liegen en bedriegen, het is de leugen die regeert! Propaganda die dag en nacht, jaar in jaar uit, continu en massaal venijnig via de denkpatronen aanleggende massamedia worden uitgespuugd en ingeprent en de menselijke geest tot op het bot vergiftigd!

(Picture: Pixabay – licensefree)