Home » Columns » Beste mensen, lieve vrienden en meelezers

Beste mensen, lieve vrienden en meelezers

Zonsopkomst, Eikenboom, Takken, Boom, Natuurpracht

Ik hoop dat u de tijd neemt om het onderstaande schrijfsel te lezen. U hoeft het niet met mij eens te zijn maar gun het uzelf – het schaadt u niets. We staan op dit moment als mensen – wereldwijd – midden in een gevaarlijke tijd en de mogelijkheid om het tij ten goede te keren lijkt bijna achterhaald.

Voor wie mij (een beetje) kennen val ik misschien in herhaling en voor wie ik onbekend ben, probeer ik het in dit stuk zo kort mogelijk te houden .. ik hou me als mens al tientallen jaren bezig met oorlog en vrede. Vooral de vraag ‘HOE’ het in hemelsnaam toch mogelijk is dat mensen zich laten meevoeren in een koers die op oorlog en vernietiging uitdraait, dat heeft me de afgelopen decennia enorm bezig gehouden. Er wordt een mechanisme in ons mensen aangezet zonder dat we ons dat in wezen goed beseffen en laten we toe dat bepaalde menselijke eigenschappen gemobiliseerd worden met als resultaat dat mensen in een strijd van leven-op-dood tegenover elkaar komen te staan.

Wij, mensen, en geen een uitgezonderd, u niet, ik niet, en onverschillig welke politieke, religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging we aanhangen, welke nationaliteit, kleur of sekse we ook zijn, uit welk werelddeel we komen of ras we ook zijn… echt niemand is er van gevrijwaard. Het is misschien wel te vergelijken met een dodelijk virus, een van het sluipmoordenaars-soort dat ons al bij de verwekking meegegeven wordt, een dat zich nooit laat uitroeien en dat alleen onder bedwang gehouden kan worden door middel van echte kennis en oprechte inspanning. Onze natuurlijke afweer bestaat uit het weten Hoe het virus gewekt wordt, Waardoor en vooral ook het Waarom!

Oorlogen.. het initiatief daartoe wordt nooit door ons, door u of door mij, genomen, maar worden wij – beter gezegd LATEN wij ons, Wereldburgers – telkens naar die dodelijke route leiden. Wij laten ons mis-leiden op een route vol leugens en bedrog en dat zonder dat wij ten volle beseffen dat wij in wezen de grootste rol hierin spelen. Oorlog brengt geen recht, wapens geen vrede en het is de meest dodelijke die wint en het is niet de eerlijke rechtschapenheid die overleeft, ook al denken we dat en willen we daar graag in geloven. Het dodelijke virus overleeft altijd en het is de leugen die regeert en er telkens weer voor zorgt dat oorlogen on-uit-roeibaar en eeuwig over de wereld woeden.

Het is de leugen ook die het dodelijke virus telkens mobiliseert en de haat in ons tot leven wekt. Haat die aangestuurd wordt door angst en die oproept tot verweer en strijd. Het meest dodelijke wapen dat wij als mens bezitten wordt tot leven geroepen door emotie en het is ALLEEN de ratio die wij daar als tegengif, als killervaccin, tegenover kunnen zetten. De tijd van NU is – zover IK kan beoordelen en dat op basis dat ik mij de afgelopen 50 jaar verdiept heb in deze materie – nog nooit zo zorgelijk geweest. We zijn NU als wereldburgers hardhollend op weg om een kleine oorlog (waarin nu vele duizenden mensen op leven en dood met elkaar strijden) onbeheersbaar te laten escaleren tot een onbegrensde oorlog van een ongekend formaat en omvang, die geen mens zich voorstellen kan of ooit meegemaakt heeft.

Mijn advies: maak NU een pas op de plaats en hoe gelijk u ook meent te hebben, hoe goed u het ook bedoeld, geef dit virus geen kans, zet uw verstand aan, laat de ratio de emo bedwingen, leg uzelf een maand lang een lockdown op en laat radio, tv en internet uit en richt u op uzelf, uw familie, vrienden, buren en luister niet naar politici of partijen van welke kleur of richting dan ook die wapens als geneesmiddel zenden en daarmee olie op het vuur gooien, dit zijn lieden die ervoor zorgen dat de vernietiging rap en ras op uw eigen deurmat gebracht wordt, uw eigen buurt, gemeente, provincie of land tot oorlogszone verworden is. Vergis u niet, het is geen sportwedstrijd en kent alleen verliezers, miljoenen, zo niet meer! Doe het tegenovergestelde en zet de media uit, DAT is een offer, dat overleeft u.