Home » Columns » Invalidata…

Invalidata…

Veel van mijn (facebook) vrienden weten mijn naam op de een of andere manier wel te verbinden aan oorlog, geschiedenis en iets met Vredesonderwijs. De koppeling met Vrijdenken is bij velen ook niet onbekend, maar wat dat precies mag zijn is vaak afhankelijk van de eigen politieke of religieuze overtuiging.

Voor de massa ook niet zo interessant. De een vult daar ruimer-denken voor in, een ander plant me naar eigen denkkader en programma in de linkse(radicale) hoek, terwijl een ander juist vind dat ik in een tegenover gesteld hokje moet passen. Ik schrijf zo nu en dan ook nog wel eens iets maar lang niet zoveel meer als in het verleden.

Tientallen jaren onderzoeksjournalistiek zijn er de oorzaak van dat ik niks voor absolute waarheid aanneem. Voor mij is waarheid een existerend begrip maar niet uniek en enig en vormt het samen met de leugen een onlosmakelijke werkelijkheid.

Waarheid .. welke wilt u hebben? Er zijn miljarden waarheden en allemaal even waar en ook weer verschillend van elkaar en geen enkele is exact gelijk aan de andere. Je zou haast kunnen zeggen dat er een unieke individuele waarheid bestaat, puur persoonlijk en met de leugen is het idem dito, net zoveel leugens als er mensen zijn.

Miljarden leugens en variaties daarop die samen met al die evenzo ontelbare waarheden de werkelijkheid vormen waarin wij leven. Een werkelijkheid die ons als een soort van regenboog omgeeft waarin geen enkele kleur, geen enkele waarheid, geen enkele leugen absoluut is.

Er is niet een kleur, er is niet een leugen, er is niet een waarheid die absoluut is en het is daarom ook in ieder-mens-belang om goed zicht te hebben en te kunnen krijgen van alle alle kleuren van de regenboog, kennis te hebben van zoveel als mogelijk (on)waarheid want je wordt voorgelogen waar je bijstaat.

Leugen en bedrog brengt altijd en eeuwig dood en ellende voort met economische, militaire en politieke oorlogen tot gevolg. Daarom ook is het absoluut van levensbelang. Kennis en weten is inzicht en is gelijk aan macht. Wie in de toekomst wil kijken moet kennis hebben van het verleden, en NIET alleen van het politiek gewenste verleden, gekleurd door enkele waarheden die tot absoluut en enig verklaard zijn, want daar gaat de mensheid al eeuwen lang finaal de mist in, daarin wordt ze des-kundig mis-leid.

Onze kennis, ons weten, wordt natijd en achteraf gevormd, we lezen-na en horen achteraf de verklarende waarheid van het wat en ellendige waarom, maar nooit door de verslagenen maar door de overwinnaars. Niet de absolute waarheid, maar de zegevierende moorddadige brutaliteit. Het dodelijke web vol misleiding en bedrog dat al eeuwen als onzichtbaar wapen op de achtergrond wordt ingezet is zo simpel, zo eenvoudig haar werk kan doen is eigenlijk te triest voor woorden.

In een paar woorden uit de doeken doen is voor de vol-leerde mens aardig lastig omdat het niet past in het denkpatroon waarmee de mens geladen is. Zolang als de mens denkt dat ze ZELF denkt, terwijl ze enkel en alleen NA-denkt en NA-doet met wat in het gekend denkpatroon gevormd is, zullen alle andere vormen van informatie die niet daarin passend zijn niet landen.

Het is misschien wel te vergelijken met een afwijkend schrift uit oude en vergane beschavingen en tijden die nu niet-herkend en onleesbaar is. Hoe vaak de tekens ook overgelezen of bekeken worden, de daarin opgeslagen kennis en weten wordt niet opgenomen. Neem een softwareprogramma, een programma dat geschreven is om de computer te laten rekenen, dat is ook wat het goed kan en zal doen, maar om met behulp daarvan een symfonie te componeren zal slecht uitpakken, falende input, de data matcht totaal niet.

Wat volgens programma wel als on-(be)grijpbaar en on-logisch gezien wordt, kan wel herkend worden, het woord hoerenmaagd is bijvoorbeeld een zich in tegenspraak verkerende term, oftewel in goed Gronings ‘Contradictio in Terminis’.

Een niet-liegende en absoluut en enige waarheid sprekende politicus is dat idem dito, in dienst van de mammon is liegen hun hoofdvak, maar… toch gelooft de mensenmassa deze bedriegers op hun onzuiver woord. Beroepsleugenaars die de vrede preken maar aankoersen op de dood.

Wie in hen gelooft bedriegt zichzelf, wie deze charlatans vertrouwt die zal niet eeuwig leven, erft geen wereldvrede, gaat de aarde niet redden van opwarming of ondergang en wordt evenmin beschermd en gered van een virus. Er is sprake van een on-ge-kende kennis crash, een kortsluitende input, fatale error.. Invalidata