Home » Columns » (Niet zomaar) ’n stukje text ….

(Niet zomaar) ’n stukje text ….

Dwergen, Elfen, Kabouters, Forest, Fantasie, Sprookjes

Als creatieve, amper droog achter de oren zijnde, knuppel kreeg ik er al mee te maken, kleurend en creërend in de kleuterschool ijverden buurkiddo’s om het hardst om mijn krabbelcreaties te kopiëren en dat dan als hun eigen maaksel te presenteren.

Het groeide groter met mij mee, wat ik maakte was al snel voor anderen ‘Mee Too’ en dat onder het motto “beter goed gejat dan slecht bedacht”.

‘k Ben danookwel een biezunder roare TuunKabautur, n bietie un apaartun, beetje losgeslagen van de norm en van Links tot Rechts tot in het extreme door het vrije leven heengeslagen. Op mijn tocht-tot-nu-toe rare heikneuters tegengekomen, smerige zakken, valse relnichten en leugenachtige serpenten en ben gelukkig voor al te grote shit gespaard gebleven, al moet ik zeggen dat ik daar niet altijd zelf mijn best voor gedaan heb, ik dreigde door mijn eigenzinnige gedrag meer dan eens verstrikt te raken in toch wel echt voor lijf en leden bedreigende situaties.

Afijn, geluk is met de domme zeggen ze wel eens, en toevallig is het nu eens een keer andersom gesteld. Waar ik naar toe wil met dit stukje text is, dat ik – voorzien van een bewust niet bijpassend plaatje – een kleine waarschuwing naar meelezende digitale ‘vrienden’ wil laten uitgaan. In het verleden heb ik me – lang niet altijd onder eigen naam en noemer – en met name achter de schermen, aardig bezig gehouden met het onderzoeken en in kaart brengen van politieke en religieuze radicalisering. Ik ben er min-of-meer ingerold en heb de afgelopen 30 jaar de digitale snelweg afgestruind, lieden tegengekomen die namens of met goedkeuring & medeweten van Overheden smerige zaken maakten waarvan de honden geen brood lusten.

Heb het een en ander ook geregeld zoals dat nu vandaag de dag genoemd wordt in een ‘Paper’ samengevat, schrijven lijkt me aardig af te gaan. Juist dat laatste wil ik even benadrukken.. heel wat van die ‘Papers’ en niet alleen die van mijzelf (of waar ik op de een of andere manier aan meegewerkt heb) met in de regel een maatschappij- en/of historisch kritische inhoud lijken de afgelopen jaren ‘geclaimd’ te worden door volledig onbekende anderen die daar nooit een letter aan bijgedragen hebben.

Het lijkt erop – heeft er in ieder geval meer dan de schijn van – dat een van de achterliggende redenen hiervoor is het ‘Kaltstellen’ van die ‘Papers’ – c.q. Ontoegankelijk maken van de inhoud is. Een vermeend en onterecht geclaimd eigendom & auteursrecht kan de inhoud ontoegankelijk en niet meer raadpleegbaar maken.Ik ken een specifiek geval uit de praktijk waarbij dit gebeurt is wat te maken had / verbonden is met de opzet en voorbereiding van de Oorlog in Irak. Het doet me een beetje denken aan het perfide Googleplan dat voornemens is (en ook al uitvoert/zij het tijdelijk door juridische complicaties opgeschorte) complete bibliotheken te digitaliseren en deze – onder hun voorwaarden – al-dan-NIET toegankelijk te maken, daarbij compleet voorbijgaand aan de auteursrecht-hebbenden.

Van OPEN-baar naar UIT-sluiten maken van kennis en weten, het gaat niet zomaar om ’n stukje text ….