Home » Columns » The illusion of Truth

The illusion of Truth

Ik blijf me verbazen en aan de andere kant ook weer niet. Wat we eigenlijk zien en meemaken is oude wijn in nieuwe zakken en een herhaling van zetten met Angst als grootste gemene deler. Mensen worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld op een manier zoals niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.

Letterlijk elk lijkt nu tegen elkaar te hoop te moeten lopen, partners tegen elkaar, kinderen tegen ouders, vrienden, kennissen, buren, bekenden en onbekenden, elk gelooft in zijn eigen gelijk en het zijn de gelovigen versus ongelovigen. Het bezorgd me de kriebels en niet zo’n beetje ook.

Ruim vijftig jaar houd het me al bezig, waarom, hoe en op welke wijze mensen tegen elkaar opgezet en uitgespeeld worden. Hoe het toch mogelijk is dat mensen elkaar on-menselijk behandelen, elkaar haten, elkaar uitsluiten, elkaar vernietigen.

Wat overduidelijk het meest dodelijke en verderfelijke wapen is dat altijd en eeuwig ingezet wordt zijn de leugen, de misleiding en het bedrog. Ingenieus wapentuig dat ingezet wordt door de machthebbers, het zijn juist ZIJ die liegen, bedriegen en misleiden bij uitstek – aantoonbaar en onweerlegbaar-, maar juist dat wil men niet voor waar aannemen of geloven.

Maar dit is geen oorlog, dit is van een heel andere aard, dit is niet te vergelijken, dit is een pandemie is dan de tegenwerping. Wij allen kunnen ons echter beschouwen als DES-kundigen en op enkele duizenden misschien na, zijn wij geen microbiologen of medische wetenschappers, in wezen zijn wij niet-ter-zake-kundige burgers.

Wij zijn in de ogen van hen die zich onze heersers wanen een gevaarlijke menigte met verborgen irrationele krachten “a dangerous crowd with hidden irrational forces” die als een kudde geleid moet worden “as a herd that needed to be led.”

Het zijn de woorden van Edward Louis Bernays, voor velen de onbekende propagandaminister van de USA en Marketingkopstuk die er mede verantwoordelijk voor was dat de USA in 1917 in de toen woedende oorlog getrokken werd, een door de Amerikaanse burgers beslist ongewilde strijd. Het was een oorlogsvirus dat aan tientallen miljoenen mensen het leven gekost heeft, een iets andere grootte dan het Coronavirus.

Om de onwillige Amerikanen over de streep te trekken en aan het moorden te slaan, werden ze – voor hun eigen bestwil en het economisch gewin van de machtigen der aarde – van bovenaf gestuurd en gegidst. Denk ons na en geloof-te-weten was de boodschap, “your minds are molded, your tastes formed, your ideas suggested, you are governed largely by men you have never heard of” aldus Bernays.

Dat werd honderd jaar terug door de overheden van toen toegepast en dat wordt door de belanghebbende machten van nu op geraffineerdere wijze eveneens toegepast. Op 31 januari 2015 meldde het Engelse blad The Guardian bijvoorbeeld dat het Engelse leger (naar voorbeeld Israël, de USA en anderen) een propaganda-eenheid in de strijd werpt met social-media als slagveld.

De 1.500 man sterke 77e brigade heeft o.a. Facebook, twitter en whatsapp als werkgebied om de publieke opinie te bespelen en de gewenste beeldvorming te kneden naar het gewenste model. Uw mening is waard om politiek correct gevormd te worden, alleen na-denken wordt toegestaan, ZELF-denken wordt een vergrijp!

Kritisch zijn, iets ter discussie stellen kan alleen binnen vooraf afgebakende grenzen, terwijl juist systematische twijfel het enige tegengif lijkt tegen de dagelijkse overtuigingsdrift van de door de (sociale) media uitgezaaide berichtgeving.Twijfel aan de Preferente Staatswaarheid, een Absolute Waarheid in totalitaire regimes, welke iedereen heeft na-te volgen, na-te denken, te geloven én uit te dragen.

Het individu is ondergeschikt aan de massa, alle communicatiemiddelen zijn in handen van de overheid: kranten, televisie, internet en andere media worden gecontroleerd en beheerst en dragen de politiek correcte en voorgeschreven denkrichting uit.

Ongelovigen zullen als ontkenners, provocateurs, complotdenkers, manipulatoren, demagogen, avonturiers, samenzweerders, terroristen en meer worden betiteld en wordt hen onverantwoordelijk gedrag verweten. (Lord Ponsonby of Shulbrede (1871-1946) Brits politicus, auteur en sociaal activist)

“And if all others accepted the lie which the Party imposed—if all records told the same tale—then the lie passed into history and became truth. Who controls the past, controls the future. Who controls the present controls the past.” (Eric Arthur Blair)